Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.382.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

Zaproszenia do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020
(decyzja wykonawcza Komisji C(2014) 9490)

(2015/C 382/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2015 r.)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii niniejszym ogłasza cztery zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2015 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących czterech zaproszeń:

CEF-TC-2015-2: E-zamówienia

CEF-TC-2015-2: Ogólne usługi e-zdrowia

CEF-TC-2015-2: System identyfikacji elektronicznej i podpisów elektronicznych (eID)

CEF-TC-2015-2: Ogólne usługi internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Szacowany budżet na finansowanie projektów wybranych w ramach tych zaproszeń wynosi 16,9 mln EUR.

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 15 marca 2016 r.

Dokumentacja dotycząca zaproszeń są dostępne na stronie internetowej instrumentu "Łącząc Europę" w sekcji CEF Telecom: http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.