Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

(2010/C 288/09)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

W dniu 20 września 2010 r., zgodnie z art. 106 regulaminu postępowania, Sąd postanowił, że w okresie od dnia 20 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. sędzia M. Prek zastępować będzie prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych w razie nieobecności prezesa lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.