Dz.U.UE.C.2018.455.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego

(2018/C 455/06)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 10 października 2018 r. Trybunał wyznaczył M. Szpunara na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego na okres od 10 października 2018 r. do 6 października 2019 r.