Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.3/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem

(2018/C 455/09)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 10 października 2018 r. Trybunał, zgodnie z art. 11 § 2 regulaminu postępowania, wyznaczył trzecią izbę do rozpoznania spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu, na okres od 10 października 2018 r. do 6 października 2019 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.