Wyspy Salomona-Unia Europejska.Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.190.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2009 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

A. List rządu Wysp Salomona

Szanowny Panie!

Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Wyspy Salomona i Unię Europejską znaleźli konsensus co do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Salomona a Unią Europejską oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami.

Wynik tych negocjacji, będący pozytywną kontynuacją wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybołówstwa na wodach Wysp Salomona. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur zatwierdzenia i ratyfikacji treści umowy, protokołu i załącznika do niego wraz z dodatkami zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wyspach Salomona i w Unii Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie.

Aby uniknąć przerwania prowadzenia działalności połowowej przez statki UE na wodach Wysp Salomona oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 26 września 2009 r., ustanawiających uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 9 października 2009 r. do dnia 8 października 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Wysp Salomona jest gotów stosować tymczasowo tę umowę i ten protokół, począwszy od dnia 9 października 2009 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 18 umowy, pod warunkiem że Unia Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić przed dniem 1 grudnia 2010 r.

Będę zobowiązany, jeżeli potwierdzi Pan zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Wysp Salomona

B. List Unii Europejskiej

Szanowny Panie!

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści:

"Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Wyspy Salomona i Unię Europejską znaleźli konsensus co do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Salomona a Unią Europejską oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami.

Wynik tych negocjacji, będący pozytywną kontynuacją wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybołówstwa na wodach Wysp Salomona. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur zatwierdzenia i ratyfikacji treści umowy, protokołu i załącznika do niego wraz z dodatkami zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wyspach Salomona i w Unii Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie.

Aby uniknąć przerwania prowadzenia działalności połowowej przez statki UE na wodach Wysp Salomona oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 26 września 2009 r., ustanawiających uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 9 października 2009 r. do dnia 8 października 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Wysp Salomona jest gotów stosować tymczasowo tę umowę i ten protokół, począwszy od dnia 9 października 2009 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 18 umowy, pod warunkiem że Unia Europejska jest gotowa uczynić to samo.

W takim przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić przed dniem 1 grudnia 2010 r.

Będę zobowiązany, jeżeli potwierdzi Pan zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów.".

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Unii Europejskiej

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.