Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.61.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lutego 2016 r.

Wyniki zaproszenia do składania propozycji - Grant EIBURS Instytutu EBI

(2016/C 61/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lutego 2016 r.)

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) - program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych jest częścią programu wiedzy Instytutu EBI, za pomocą którego EBI promuje stosunki z uniwersytetami. Granty EIBURS w wysokości do 100 000 EUR na rok przez okres trzech lat są przyznawane ośrodkom badawczym zajmującym się kwestiami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania Grupy EBI. Granty są przyznawane w drodze procedury konkursowej zainteresowanym wydziałom uniwersyteckim lub instytutom badawczym w państwach członkowskich UE oraz krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących, o uznanej renomie w dziedzinach będących przedmiotem bezpośredniego zainteresowania Grupy EBI. Granty te mają umożliwić wybranym ośrodkom poszerzenie działalności w tych dziedzinach.

Na lata 2015-2018 wybrano nowy kierunek badań w ramach programu EIBURS; jest to:

- W jaki sposób większe organizacje mogą być również innowacyjne? (How can larger organisations also be innovative organisations?)

Zaproszenie do składania propozycji opublikowano w Dz.U. C 233 z dnia 17 lipca 2015 r., a w terminie do 30 września 2015 r. do Instytutu EBI wpłynęło 27 propozycji. W poniższej tabeli przedstawiono podział propozycji według kraju:

EIBURS 2015OGÓŁEM
BE1
BG4
DE1
DK2
ES1
FI1
FR2
IT4
LT3
LU1
NL1
RO1
RS1
SI2
SK1
TR1
OGÓŁEM27

13 stycznia 2016 r. oku komitet programu wiedzy postanowił przyznać grant EIBURS szkole wyższej Scuola Superiore Sant'Anna (Włochy) na projekt pod hasłem: "W jaki sposób większe organizacje mogą być również innowacyjne?"

Opis projektu, który otrzymał grant EIBURS zostanie opublikowany na witrynie internetowej Instytutu EBI (w części poświęconej programowi wiedzy) po podpisaniu umowy z uniwersytetem.

Wszyscy uczestnicy zostali bezpośrednio poinformowani o wynikach tego postępowania.

Kolejna runda EIBURS zostanie otwarta w ciągu najbliższych miesięcy. Tematy będące przedmiotem propozycji zostaną podane w chwili otwarcia.

Bardziej szczegółowe informacje na temat EIBURS i innych inicjatyw w ramach programu wiedzy można znaleźć na stronie internetowej Instytutu EBI poświęconej programowi wiedzy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.