Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.57.40/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-313/01(1)

(2005/C 57/68)

(Język postępowania: grecki)

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2004 r. prezes czwartej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-313/01: R przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

______

(1) Dz.U. C 44 z 16.2.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.