Wykreślenie sprawy C-527/03.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.31/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

Wykreślenie sprawy C-527/03(1)

(2005/C 217/63)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2005 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-527/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów.

______

(1) Dz.U. C 59 z 06.03.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.