Wykreślenie sprawy C-457/04.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.182.34/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

Wykreślenie sprawy C-457/04(1)

(2005/C 182/63)

(Język postępowania: portugalski)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lipca 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2005 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-457/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej.

______

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.