Wykreślenie sprawy C-256/03. - OpenLEX

Wykreślenie sprawy C-256/03.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.37/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-256/03(1)

(2004/C 300/73)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2004 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-256/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii.

______

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.