Wykreślenie sprawy C-186/03 P.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.314.10/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-186/03 P(1)

(2004/C 314/23)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 23 września 2004 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-186/03 P: Strabag Benelux NV przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.