Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.131.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/774
z dnia 28 maja 2018 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2) Jak wynika z przeglądu środków, wpisy dotyczące niektórych osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy zaktualizować i zmienić.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2  

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
I. W części A ("Osoby") wprowadza się zmiany do następujących wpisów:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"7.Amjad () Abbas () (alias Al-Abbas)Szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida.9.5.2011
8.Rami () Makhlouf ()Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr 000098044,

numer wydania 002-03-0015187

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze usług finansowych, sektorze transportu i sektorze nieruchomości; ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w firmie Syriatel, która jest głównym operatorem telefonii komórkowej w Syrii, w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.

Zapewnia reżimowi syryjskiemu finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assada; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011
9.Abd Al-Fatah () Qudsiyah ()Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr D0005788

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.

Wicedyrektor biura bezpieczeństwa narodowego partii Baas. Były szef dyrekcji wywiadu wojskowego Syrii. Uczestniczył w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011
13.Munzir () (alias Mundhir, Monzer) Jamil () Al-Assad ()Data urodzenia: 1 marca 1961 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha (Kardaha), prowincja Latakia;

paszport nr 86449 i nr 842781

Jako członek bojówek Szabiha brał udział w aktach przemocy wobec ludności cywilnej.9.5.2011
19.Iyad () (alias Eyad)

Makhlouf ()

Data urodzenia: 21 stycznia 1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N001820740

Członek rodziny Makhlouf; syn Mohammeda Makhloufa, brat Hafeza i Ramiego i brat Ihaba Makhloufa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmujący w nich stanowiska po maju 2011 r.

Funkcjonariusz wywiadu generalnego; uczestniczył w aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.5.2011
23.Zoulhima () (alias Zu al-Himma) Chaliche () (alias Shalish

Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Data urodzenia: 1951 r. lub 1946 r. lub 1956 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha

Oficer syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmujący w nich stanowiska po maju 2011 r.; były szef ochrony prezydenta.

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r.

Uczestniczył w aktach przemocy wobec demonstrantów.

Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

23.6.2011
26.Major General Qasem () Soleimani

() (alias Qasim

Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Data urodzenia: 11 marca 1957 r.;

miejsce urodzenia: Oom, Iran (Islamska Republika Iranu);

paszport nr: 008827, wydany w Iranie

Dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC - Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii.23.6.2011
27.Hossein () Taeb () (alias Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; Taeb, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)Data urodzenia: 1963 r.;

Miejsce urodzenia: Teheran, Iran

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii.23.6.2011
36.Nizar () al-Asaad

() (alias Nizar Asaad)

Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej szef przedsiębiorstwa "Nizar Oilfield Supplies"Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych.

Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.

23.8.2011
37.Generał dywizji Rafiq () (alias Rafeeq)

Shahadah () (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Jablah (Dżabla), prowincja Latakia

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. W wywiadzie wojskowym Syrii kierował uprzednio wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.23.8.2011
50.Tarif () Akhras

() (alias Al Akhras ())

Data urodzenia: 2 czerwca 1951 r.;

miejsce urodzenia: Homs, Syria;

paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).2.9.2011
53.Adib () Mayaleh () (alias André Mayard)Data urodzenia: 15 maja 1955 r.;

miejsce urodzenia: Bassir

Były prezes i przewodniczący zarządu Banku Centralnego Syrii.

Adib Mayaleh kontrolował syryjski sektor bankowy i zarządzał podażą pieniądza w Syrii poprzez emisję i wycofywanie banknotów i kontrolę kursu walutowego funta syryjskiego. Z racji swoich funkcji w Banku Centralnym Syrii Adib Mayaleh zapewniał wsparcie gospodarcze i finansowe reżimowi syryjskiemu.

Były minister gospodarki i handlu zagranicznego, objął urząd w okresie po maju 2011 r.

15.5.2012
79.Generał dywizji Talal () Makhluf () (alias Makhlouf)Były dowódca 105. brygady dywizji Gwardii Republikańskiej. Obecnie główny dowódca Gwardii Republikańskiej. Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Wojskowy uczestniczący w aktach przemocy w Damaszku.1.12.2011
80.Generał dywizji Nazih

() (alias Nazeeh)

Hassun () (alias Hassoun)

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Szef dyrekcji ds. bezpieczeństwa politycznego syryjskich służb bezpieczeństwa, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.1.12.2011
109.Imad () Mohammad

() (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb () Khamis () (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Data urodzenia: 1 sierpnia 1961 r.

Miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Premier i były minister ds. energii elektrycznej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
114.Emad () Abdul-Ghani () Sabouni () (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister ds. telekomunikacji i technologii, pełnił służbę co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej. W lipcu 2016 r. mianowany szefem (rządowej) Agencji ds. planowania i współpracy międzynarodowej.27.2.2012
116.Tayseer () Qala () Awwad ()Data urodzenia: 1943 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej. Były prezes sądu wojskowego. Członek najwyższej rady sądowniczej.23.9.2011
132.Generał brygady Abdul-Salam () Fajr () Mahmoud ()Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
147.Generał Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)

()

Szef oddziału agencji wywiadu sił powietrznych (2012-2016). Z racji funkcji pełnionych w agencji wywiadu sił powietrznych Amer al-Achi jest zamieszany w represje wobec opozycji syryjskiej.24.7.2012
153.Waleed () (alias Walid)

Al Mo'allem () (alias Al Moallem, Muallem ())

Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatriantów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
157.Inż. Bassam () Hanna ()Data urodzenia: 1954 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo (Syria)

Były minister zasobów wodnych, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
160.Dr Hazwan () Al Wez () (alias. Al Wazz)Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
169.Dr Adnan () Abdo () (alias Abdou) Al Sikhny () (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo (Syria)

Były minister przemysłu. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
171.Dr Abdul-Salam () Al Nayef ()Były minister zdrowia, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
175.Najm-eddin () (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin)

Khreit () (alias Khrait)

Były sekretarz stanu. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
176.Abdullah () (alias

Abdallah) Khaleel () (alias Khalil) Hussein () (alias Hussain)

Były sekretarz stanu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
189.Dr Malek () Ali () (alias Malik Ali)Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Tartous (Syria)

Były minister szkolnictwa wyższego, objął urząd w okresie po maju 2011 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.24.6.2014
206.Generał dywizji Muhamad () (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla () (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)Data urodzenia: 1960 r.; miejsce urodzenia: DżablaCzłonek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Od kwietnia 2015 r. kieruje w syryjskim wywiadzie wojskowym wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okolicach. Były zastępca szefa służby bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiej oraz wicedyrektor służby bezpieczeństwa politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, członek biura bezpieczeństwa narodowego.29.5.2015
210.Tahir () Hamid

() Khalil ()

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Stanowisko: generał dywizjiMa stopień generała dywizji, stoi na czele dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej Syryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po maju 2011 r. Jako starszy oficer dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej syryjskiej armii odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za użycie broni rakietowej i chemicznej przez brygady pod jego dowództwem na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną w regionie Ghouta w roku 2013.28.10.2016
251.Mohammad () Ziad ()) Ghriwati () (alias Mohammad Ziad Ghraywati)Mohammad Ziad Ghriwati jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Ziad Ghriwati miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
253.Khaled () Sawan ()Dr Khaled Sawan jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
254.Raymond () Rizq () (alias Raymond Rizk)Raymond Rizq jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych - podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017
261.Maher Sulaiman () ajLui jaUi; Mahir; Suleiman)Miejsce urodzenia: Lattakia, Syria

Doktor, Dyrektor Wyższego Instytutu Nauk Stosowanych i Technologii;

Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (Wyższy Instytut Nauk Stosowanych i Technologii), P.O. Box 31983, Damaszek

Dyrektor Wyższego Instytutu Nauk Stosowanych i Technologii (HIAST), który to instytut zapewnia szkolenia i wsparcie w ramach syryjskiego sektora rozprzestrzeniania broni chemicznej. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w HIAST - który jest jednostką afiliowaną i podległą Ośrodka Studiów i Badań Naukowych (SSRC) - jest on powiązany z HIAST i SSRC, które są wskazanymi podmiotami.19.3.2018"
II. W części A ("Osoby") usuwa się następujące imiona i nazwiska oraz odpowiadające im wpisy:

21. Dawud Rajiha

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

III. W części A ("Osoby") numery wpisów wymienionych poniżej osób otrzymują brzmienie:
Imię i nazwiskoObecny numer wpisuNowy numer wpisu
Houmam Jaza'iri1264
Mohamad Amer Mardini2265
Mohamad Ghazi Jalali3266
Kamal Cheikha415
Hassan Nouri517
Mohammad Walid Ghazal674
Khalaf Souleymane7118
Nizar Wahbeh Yazaji8178
Hassan Safiyeh9202
Issam Khalil10267
Ghassan Ahmed13268
Abdelhamid Khamis16269
IV. W części B ("Podmioty") wpis nr 60 otrzymuje brzmienie:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"60.Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( ) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))P.O. Box 31983, BarzehPodmiot powiązany z syryjskim Scientific Studies and Research Centre (SSRC), który już został wskazany, i będący jego jednostką zależną. Oferuje szkolenia i wsparcie na rzecz SSRC, co czyni go odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej.23.7.2014"
1 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
2 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.167.36/2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.