Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.18I.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/84
z dnia 21 stycznia 2019 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej 1 , w szczególności jego art. 12,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2018/1542.

(2) Ze względu na stałe zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem i stosowaniem broni chemicznej do zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/1542 wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów należy dodać dziewięć osób i jeden podmiot.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2018/1542,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/1542 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/1542 dodaje się następujące osoby i podmiot:

"A. OSOBY FIZYCZNE

Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1. Tariq YASMINAalias: Tarq Yasmina

Płeć: mężczyzna

Tytuł: pułkownik

Obywatelstwo: syryjskie

Tariq Yasmina pełni funkcję oficera łącznikowego między Scientific Studies and Research Centre (SSRC) a pałacem prezydenckim i w związku z tym jest zaangażowany w stosowanie i przygotowanie stosowania broni chemicznej przez reżim syryjski.21.1.2019
2. Khaled NASRIalias: Mohammed Khaled Nasri;

Haled Natsri;

Płeć: mężczyzna

Tytuł: dyrektor Instytutu 1000 w ramach SSRC

Obywatelstwo: syryjskie

Khaled Nasri jest dyrektorem Instytutu 1000, departamentu Scientific Studies and Research Centre (SSRC) odpowiedzialnego za rozwijanie i produkowanie systemów komputerowych i elektronicznych do celów syryjskiego programu dotyczącego broni chemicznej.21.1.2019
3. Walid ZUGHAIBalias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;

Tytuł: doktor, dyrektor Instytutu 2000 w ramach SSRC

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: syryjskie

Walid Zughaib jest dyrektorem Instytutu 2000, departamentu Scientific Studies and Research Centre (SSRC) odpowiedzialnego za działania w zakresie mechanicznego rozwijania i produkcji do celów syryjskiego programu dotyczącego broni chemicznej.21.1.2019
4. Firas AHMEDalias: Ahmad;

Tytuł: pułkownik, szef biura bezpieczeństwa Instytutu 1000 w ramach SSRC

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 21 stycznia 1967 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Firas Ahmed jest dyrektorem biura bezpieczeństwa Instytutu 1000, departamentu Scientific Studies and Research Centre (SSRC) odpowiedzialnego za rozwijanie i produkowanie systemów komputerowych i elektronicznych do celów syryjskiego programu dotyczącego broni chemicznej. Uczestniczył w transferze i ukrywaniu materiałów związanych z bronią chemiczną po przystąpieniu Syrii do konwencji o broni chemicznej.21.1.2019
5. Said SAIDalias: Saeed, Sa'id Sa'id,

Tytuł: doktor, członek Instytutu 3000 (alias Instytut 6000, alias Instytut 5000) w ramach SSRC

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11 grudnia 1955 r.

Said Said jest znaczącą postacią w Instytucie 3000 (alias Instytut 6000, alias Instytut 5000), departamencie Scientific Studies and Research Centre (SSRC) odpowiedzialnym za rozwijanie i produkowanie syryjskiej broni chemicznej.21.1.2019
6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGAАнатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias: Ruslan BOSHIROV

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 5 kwietnia 1979 r., 12 kwietnia 1978 r.

Miejsce urodzenia: Nikołajewka,

Obwód Armurski, Rosja;

Duszanbe, Tadżykistan

Oficer GRU Anatoliy Chepiga (alias Ruslan Boshirov) posiadał, przewiózł, a następnie w weekend 4 marca 2018 r. w Salisbury użył toksycznego środka paralityczno-drgawkowego (»nowiczok«). 5 września 2018 r. brytyjska Koronna Służba Prokuratorska oskarżyła Ruslana Boshirova o udział w zmowie w celu dokonania morderstwa Siergieja Skripala; o usiłowanie zabójstwa Siergieja Skripala, Julii Skripal i Nicka Baileya; o użycie i posiadanie nowiczoka oraz umyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała Julii Skripal i Nicka Baileya.21.1.2019
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKINАлександр Евгеньевич МИШКИН, alias: Alexander PETROV

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 13 lipca 1979 r.

Miejsce urodzenia: Lojga, Rosja; Kotłas, Rosja

Oficer GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) posiadał, przewiózł, a następnie w weekend

4 marca 2018 r. w Salisbury użył toksycznego środka paralityczno-drgawkowego (»nowiczok«).

5 września 2018 r. brytyjska Koronna Służba Prokuratorska oskarżyła Alexandra Petrova o udział w spisku w celu popełnienia zabójstwa Siergieja Skripala; o usiłowanie zabójstwa Siergieja Skripala, Julii Skripal i Nicka Baileya; o użycie i posiadanie nowiczoka oraz umyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała Julii Skripal i Nicka Baileya.

21.1.2019
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEVВладимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Płeć: mężczyzna

Tytuł: pierwszy zastępca szefa GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev jest pierwszym zastępcą szefa GRU (alias GU). Ze względu na jego wysoką rangę w dowództwie GRU Vladimir Stepanovich Alexseyev jest odpowiedzialny za posiadanie, przewiezienie i użycie w weekend 4 marca 2018 r. w Salisbury toksycznego środka paralityczno-drgawkowego nowiczok przez oficerów GRU.21.1.2019
9. Igor Olegovich KOSTYUKOVИгорь Олегович КОСТЮКООВ Płeć: mężczyzna

Tytuł: szef GRU

Igor Olegovich Kostyukov ze względu na swoją wysoką rangę w GRU (alias GU), ówczesny pierwszy zastępca szefa GRU, jest odpowiedzialny za posiadanie, przewiezienie i użycie w weekend 4 marca 2018 r. w Salisbury toksycznego środka paralityczno-drgawkowego nowiczok przez oficerów GRU.21.1.2019

B. OSOBY PRAWNE, PODMIOTY I ORGANY

NazwaInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC)alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adres:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

The Scientific Studies and Research Centre (SSRC) to główny podmiot reżimu syryjskiego zajmujący się rozwijaniem broni chemicznej.

SSRC prowadzi działalność w wielu miejscach w Syrii i jest odpowiedzialny za rozwijanie i produkcję broni chemicznej, a także pocisków do jej przenoszenia.

21.1.2019"
1 Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.