Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.163.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/1127
z dnia 23 czerwca 2017 r.
wykonująca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 23 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB.

(2) Zgodnie z art. 23 ust. 1 decyzji 2010/413/WPZiB Rada wprowadza zmiany do załączników I i III na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa.

(3) Rada Bezpieczeństwa postanowiła zmienić informacje identyfikacyjne 23 osób i 14 podmiotów umieszczonych w wykazie w załączniku I do decyzji 2010/413/WPZiB.

(4) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2010/413/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
H. DALLI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2010/413/WPZiB wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej otrzymują następujące brzmienie:

"Wykaz osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. a), oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a)

A. Osoby i podmioty zaangażowane w działania jądrowe lub związane z rakietami balistycznymi Osoby fizyczne

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Pełniona funkcja: wyższy rangą pracownik naukowy ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL), Data urodzenia: a) 1958 r.; b) 1959 r. Miejsce urodzenia: Abadan, Iran (Islamska Republika Iranu). Inne informacje: Związany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu irańskiego korpusu strażników rewolucji (IRGC). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Kerman, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Ali Akbar Ahmadian. Inne informacje: zmiana stanowiska.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 31 grudnia 1952 r. obywatelstwo: irańskie. Nr paszportu: a) I0005159, wydany w Iranie; b) 10005159, wydany w Iranie.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(II) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pełniona funkcja: szef organizacji przemysłu lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 15 stycznia 1954 r. Nr paszportu: A0002987, wydany w Iranie. Inne informacje: Pełnił funkcję wiceministra obrony.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Pełniona funkcja: Prezes i dyrektor zarządzający Banku Sepah, który zapewnia wsparcie AIO i podmiotom podległym AIO, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG); obie grupy zostały wymienione w rezolucji nr 1737 (2006). Data urodzenia: 11 sierpnia 1956 r. Adres: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, Iran (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(13) Mohammad Eslami. Tytuł: dr. Inne informacje: szef instytutu szkolenia i badań sektora obrony (Defence Industries Training and Research Institute). Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Inne informacje: Pełnił funkcję wiceministra obrony od 2012 do 2013 r.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 3 kwietnia 1961 r. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Nr paszportu: A0002302, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. wyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Centrum Badań ds. Fizyki (PHRC). Nr paszportu: a) A0009228 (brak potwierdzenia, wydany prawdopodobnie w Iranie); b) 4229533 (brak potwierdzenia, wydany prawdopodobnie w Iranie). Inne informacje: MAEA zwróciła się o jego przesłuchanie w związku działaniami PHRC w okresie, gdy był szefem tego centrum; Iran odmówił jednak spełnienia tej prośby.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(16) Mohammad Hejazi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca oddziałów oporu Bassij. Data urodzenia: 1959 r. Miejsce urodzenia: Isfahan, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Mohammed Hijazi.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(17) Mohsen Hojati. Pełniona funkcja: Szef Fajr Industrial Group, która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 28 września 1955 r. Nr paszportu: G4506013, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pełniona funkcja: Szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 10 września 1958 r. Nr paszportu: A0030940, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(22) Naser Maleki. Pełniona funkcja: Szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 1960 r. Nr paszportu: A0003039, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu). Krajowy numer identyfikacyjny: Iran (Islamska Republika Iranu) 0035-11785, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu). Inne informacje: Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków rakietowych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk rakietowy dalekiego zasięgu.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Tytuł: generał brygady. Data urodzenia: a) 11 lutego 1949 r.; b) 11 lutego 1952 r.; c) 11 lutego 1953 r.; d) 11 lutego 1961 r. Miejsce urodzenia: a) Najaf (Nadżaf) Irak; b) Teheran, Iran ((Islamska Republika Iranu). Inne informacje: były zastępca szefa sztabu generalnego logistyki sił zbrojnych i badań przemysłowych. Szef państwowej organizacji antyprzemytniczej, zaangażowany w próby obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Pełniona funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Inne informacje: wydział chemii Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Zastępca ministra nauki, badań i technologii.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(33) Morteza Rezaie. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC. Data urodzenia: 1956 r. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(34) Morteza Safari. Tytuł: kontradmirał. Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(35) Yahya Rahim Safavi. Tytuł: generał dywizji. Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Data urodzenia: 1952 r. Miejsce urodzenia: Isfahan, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(37) Hosein Salimi. Tytuł: generał. Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Nr paszportu: D08531177, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(38) Qasem Soleimani. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił Qods. Data urodzenia: 11 marca 1957 r. Miejsce urodzenia: Qom, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Nr paszportu: 008827, wydany w Iranie. Inne informacje: awansowany do rangi generała dywizji, zachowuje stanowisko dowódcy sił Qods.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(40) Mohammad Reza Zahedi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC. Data urodzenia: 1944 r. Miejsce urodzenia: Isfahan, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(41) Mohammad Baqer Zolqadr. Pełniona funkcja: generał, oficer IRGC, zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(42) Azim Aghajani. Pełniona funkcja: Członek IRGC Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Obywatelstwo: Iran (Islamska Republika Iranu). Nr paszportu: a) 6620505 wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu); b) 9003213 wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu) Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 18.4.2012.

(43) Ali Akbar Tabatabaei. Pełniona funkcja: Członek IRGC Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007). Data urodzenia: 1967 r. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi; b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Obywatelstwo: Iran (Islamska Republika Iranu). Nr paszportu: a) 9003213, wydany w Iranie / brak danych; b) 6620505 wydany w Iranie / brak danych. Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 18.4.2012.

Podmioty

(3) Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (Ammunition and Metallurgy Industries Group - AMIG) znana też jako grupa przemysłowa ds. amunicji - Ammunition Industries Group. Inne informacje: a) AMIG kontroluje grupę przemysłową 7th of Tir, która wymieniona jest w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na swoją rolę w irańskim programie dotyczącym wirówek. Z kolei AMIG jest własnością DIO i jest przez nią kontrolowana; DIO została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(8) Grupa przemysłowa ds. pocisków samosterujących (Cruise Missile Industry Group) znana też jako grupa przemysłowa ds. okrętowych pocisków rakietowych (Naval Defence Missile Industry Group). Inne informacje: wytwarzanie i rozwój pocisków samosterujących. Odpowiedzialna za okrętowe pociski rakietowe, w tym za pociski samosterujące.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(9) Organizacja Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation - DIO). Inne informacje: Podmiot nadrzędny kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL). Pewne podmioty podlegające DIO były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy pocisków balistycznych,

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(15) Grupa Przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group). Inne informacje: a) Instrumentation Factory Plant; b) podmiot zależny AIO,

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(22) Kala-Electric. Znana też jako Kalaye Electric. Inne informacje: Dostawca dla PFEP - Natanz.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(36) Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddział DIO, który wytwarza amunicję, materiały wybuchowe, jak też stałe paliwo napędowe dla rakiet i pocisków rakietowych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(37) Pars Aviation Services Company. Inne informacje: zajmuje się konserwacją różnych statków powietrznych, w tym MI-171, używanych przez siły powietrzne IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(41) Qods Aeronautics Industries. Inne informacje: zajmuje się wytwarzaniem bezzałogowych statków powietrznych, spadochronów, paralotni, paramotorów itd. IRGC chełpiła się stosowaniem tych produktów jako części swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(43) Sanam Industrial Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, nabywał w imieniu AIO wyposażenie do celów programu rakietowego.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(45) 7th of Tir. Inne informacje: Podmiot podlegający DIO, powszechnie uznaje się, że jest bezpośrednio zaangażowany w irański program jądrowy.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Inne informacje: Podmiot podlegający AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: Podmiot podlegający AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(52) Sho'a' Aviation. Inne informacje: wytwarza samoloty ultra lekkie; IRGC twierdzi, że stosuje je jako część swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(56) Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, zaangażowany w zakup wyposażenia rakietowego na rynku światowym.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007."

1 Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.