Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.106.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2014 r.

Wykaz właściwych organów, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp pozwalający wprowadzać, modyfikować, usuwać lub przeglądać dane w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)

(2014/C 106/04)

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

Poniższy skonsolidowany wykaz zostaje opublikowany przez Komisję Europejską zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) 1 , w oparciu o wykazy organów przekazane przez państwa członkowskie do dnia 24 stycznia 2014 r.

W załączonych tabelach odnośnikom (1), (2), (3), (4), (5) odpowiada co następuje:

(1) Wizowy organ centralny lub wizowe organy centralne oraz organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za wydawanie wiz na granicy danego państwa członkowskiego.
(2) Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym w danym państwie członkowskim zgodnie z kodeksem granicznym Schengen 2 za kontrolę na zewnętrznych przejściach granicznych.
(3) Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za kontrolę na terytorium danego państwa członkowskiego.
(4) Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za określenie państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl zgodnie z rozporządzeniem nr 343/2003 3 oraz odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl w danym państwie członkowskim.
(5) Organ krajowy uznany za administratora danych w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE 4 i odpowiedzialny na szczeblu centralnym za przetwarzanie danych w państwie członkowskim.

BELGIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, zjednoczone siły policyjne (policja federalna - policja lokalna) (Service public fédéral Intérieur (SPF), Police Intégrée (Police Fédérale - Police Locale) / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Geïntegreerde Politie (Federale Politie - Lokale Politie))Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)

- Główny Urząd ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides / Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

REPUBLIKA CZESKA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)

- Dyrekcja Policyjnej Służby ds. Cudzoziemców (Ředitelství služby cizinecké policie)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Dyrekcja Policyjnej Służby ds. Cudzoziemców (Ředitelství služby cizinecké policie)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja Republiki Czeskiej (Policie České republiky)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo vnitra České republiky)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Policja Republiki Czeskiej (Policie České republiky)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

DANIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Udenrigsministeriet)

- Służba Imigracyjna (Udlændingestyrelsen)

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)

- Policja Państwowa (Rigspolitiet)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Policja Państwowa (Rigspolitiet)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja Państwowa (Rigspolitiet)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Policja Państwowa (Rigspolitiet)

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)

- Służba Imigracyjna (Udlændingestyrelsen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

NIEMCY

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt)

- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)

- Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)

- Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)

- Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)

- Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia (Innenministerium des Landes Baden-Württemberg)

- Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)

- Berliński Senacki Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu (Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Brandenburgia (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)

- Senator do Spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema (Der Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen)

- Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg)

- Heskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie(Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii (Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen)

- Ministerstwo Integracji, Spraw Rodziny, Nieletnich, Młodzieży i Kobiet kraju związkowego Nadrenia-Palatynat (Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen des Landes RheinlandPfalz)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sportu i Infrastruktury kraju związkowego Nadrenia-Palatynat (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Europejskich kraju związkowego Saary (Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes)

- Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Sächsisches Staatsministerium des Innern)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu kraju związkowego Saksonia-Anhalt (Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn (Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turyngii (Thüringer Innenministerium)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium) (tylko art. 21 rozporządzenia w sprawie VIS)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

ESTONIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Välisministeerium)

- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kaitsepolitseiamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w

sprawie VIS

(2)- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kaitsepolitseiamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Siseministeerium)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

GRECJA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Υπουργείο Εξωτερικών)

- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)

- Krajowe służby wywiadowcze (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Ochrony Porządku Publicznego i Obywateli, Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej, Służby azylowe (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσία Ασύλου)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Υπουργείο Εξωτερικών)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

HISZPANIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Imigracji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)

- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior) Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Biuro ds. Azylu i Uchodźców - Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych (Oficina de Asilo y Refugio -Ministerio del Interior)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Imigracji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

FRANCJA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Francuski Urząd ds. Imigracji i Integracji (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)

- Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

WŁOCHY

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Dyrekcja Generalna ds. Obywateli Włoskich za Granicą i Polityki Imigracyjnej - Departament VI (centrum wizowe) (Ministero degli Affari Esteri -Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie - Ufficio VI (Centro Visti))

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Centralna Dyrekcja ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Centralna Dyrekcja ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Centralna Dyrekcja ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Departament Swobód Obywatelskich i Imigracji (Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari Esteri)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

ŁOTWA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ārlietu ministrija)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

LITWA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)

- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Departament Migracji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

- Departament Policji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Departament Migracji podlegający Ministerstwu Spraw

Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacji

podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

LUKSEMBURG

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l'Intérieur)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Ministerstwo Stanu (Ministère d'Etat)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l'Intérieur)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Ministerstwo Stanu (Ministère d'Etat)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l'Intérieur)

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

- Ministerstwo Finansów (Ministère des Finances)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l'Intérieur)

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

WĘGRY

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)

- Urzędy konsularne/Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Konzulátusok/Külügyminisztérium)

- Policja (Rendőrség)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Policja (Rendőrség)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja (Rendőrség)

- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

MALTA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Centralny Wydział Wizowy (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Policja maltańska - Wydział Imigracyjny (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali - Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Policja maltańska - Wydział Imigracyjny (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali - Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Maltańskie Służby Bezpieczeństwa (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Policja maltańska - Wydział Imigracyjny (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali - Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego - Biuro Komisarza ds. Uchodźców(Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali- Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministeru għall-Affarijiet Barranin)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

NIDERLANDY

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Minister Spraw Zagranicznych (Minister van Buitenlandse Zaken)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja portowa w Rotterdamie-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja portowa w Rotterdamie-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Minister Spraw Zagranicznych (Minister van Buitenlandse Zaken)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

AUSTRII

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych

(Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA))

- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

POLSKA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Straż Graniczna

- Konsul

- Wojewoda

- Minister Spraw Zagranicznych

- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Straż Graniczna

- Służba Celna

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Straż Graniczna

- Policja

- Służba Celna

- Wojewoda

- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

- Rada do Spraw Uchodźców

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Centralny organ techniczny - Komendant Główny PolicjiZgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

PORTUGALIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Wspólnot Portugalskich oraz Dyrekcja ds. Technologii Informacyjnych (Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e Direção de Serviços de Cifra e Informática)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (Ministério da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (-Ministério da Administração Interna Serviço de Estrangeiros e Fronteiras-)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (Ministério da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (Ministério da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (Ministério da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

SŁOWENIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Konsularny (Ministrstvo za zunanje zadeve, Konzularni sektor)

- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dyrekcja Wewnętrznych Spraw Administracyjnych, Migracji i Naturalizacji, Wydział Ochrony Międzynarodowej (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektor za mednarodno zaščito)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministrstvo za zunanje zadeve)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

SŁOWACJA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Oddział Centralnego Urzędu Wizowego Biura Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Oddelenie centrálneho vízového orgánu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Biuro Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Biuro Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Biuro ds. Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Republiki Słowackiej (Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

FINLANDIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet)

- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Migrationsverket)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Migrationsverket)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Migrationsverket)

- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Policja (Poliisi/Polisen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

SZWECJA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Utrikesdepartementet)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

- Szwedzka Straż Przybrzeżna (Kustbevakningen)

- Szwedzki Urząd Celny (Tullverket)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

- Szwedzka Straż Przybrzeżna (Kustbevakningen)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

ISLANDIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Krajowy Komendant Policji (Ríkislögreglustjórinn)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Krajowy Komendant Policji (Ríkislögreglustjórinn)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

LIECHTENSTEIN

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Nie dotyczy - Liechtenstein nie posiada granic zewnętrznychZgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Policja krajowa (Landespolizei)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

NORWEGIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet (UDI))

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Utenriksdepartementet (UD))

- Krajowa Dyrekcja Policji (Politidirektoratet (POD))

- Apelacyjny Urząd Imigracyjny (Utlendingsnemnda (UNE))

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Krajowa Dyrekcja Policji (Politidirektoratet (POD))Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Krajowa Dyrekcja Policji (Politidirektoratet (POD))Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet (UDI))

- Apelacyjny Urząd Imigracyjny (Utlendingsnemnda (UNE))

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet (UDI))Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS

SZWAJCARIA

Rodzaj organuNazwa organu lub organówCele dostępu do VIS
(1)- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione)

- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia w sprawie VIS
(2)- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(3)- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia w sprawie VIS
(4)- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia w sprawie VIS
(5)- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS
1 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1.
4 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.