Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.79.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 2012 r.

Wykaz właściwych organów, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp pozwalający wprowadzać, modyfikować, usuwać lub przeglądać dane w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)

(2012/C 79/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 marca 2012 r.)

I. Podstawa prawna

Zgodnie z artykułem 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)(1), każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp pozwalający wprowadzać, modyfikować, usuwać lub przeglądać dane w VIS oraz przekazuje wykaz tych organów Komisji Europejskiej. Komisja publikuje skonsolidowany wykaz w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania VIS, a zaktualizowany skonsolidowany wykaz - raz do roku.

Niniejszy skonsolidowany wykaz został sporządzony w oparciu o listy organów przekazane przez państwa członkowskie do dnia 12 stycznia 2012 r.

II. Skonsolidowany wykaz organów państw członkowskich, których odpowiednio upoważniony personel ma dostęp do VIS.

W załączonych tabelach odnośnikom 1., 2., 3., 4. i 5. odpowiada co następuje:

1. Wizowy organ lub organy centralne oraz organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za wydawanie wiz na granicy danego państwa członkowskiego.
2. Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym w danym państwie członkowskim zgodnie z kodeksem granicznym Schengen(2) za kontrolę na zewnętrznych przejściach granicznych.
3. Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za kontrolę na terytorium danego państwa członkowskiego.
4. Organ lub organy odpowiedzialne na szczeblu centralnym za określenie państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającym kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego(3) oraz odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o azyl w danym państwie członkowskim.
5. Organ krajowy uznany za administratora danych w rozumieniu artykułu 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(4) i odpowiedzialny na szczeblu centralnym za przetwarzanie danych w państwie członkowskim.

BELGIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers/Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, zjednoczone siły policyjne (policja federalna - policja lokalna) (Service public fédéral Intérieur (SPF), Police Intégrée (Police Fédérale - Police Locale)/Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Geïntegreerde Politie (Federale Politie - Lokale Politie))Zgodnie z art. 18 i. 20 rozporządzenia VIS
3.- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers/Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers/Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)

- Główny Urząd ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides/ CommissariaatGeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Federalny Urząd Spraw Wewnętrznych, Biuro ds. Cudzoziemców (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers/Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

REPUBLIKA CZESKA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)

- Dyrekcja Policyjnej Służby ds. Cudzoziemców (Ředi-telství služby cizinecké policie)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Dyrekcja Policyjnej Służby ds. Cudzoziemców (Ředi-telství služby cizinecké policie)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja Republiki Czeskiej (Policie České republiky)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Policja Republiki Czeskiej (Policie České republiky)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

DANIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Udenrigsministeriet)

- Służba Imigracyjna (Udlændingestyrelsen)

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)

- Policja Państwowa (Rigspolitiet)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Policja Państwowa (Rigspolitiet)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja Państwowa (Rigspolitiet)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Policja Państwowa (Rigspolitiet)

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)

- Służba Imigracyjna (Udlændingestyrelsen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

NIEMCY

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Aus-wärtiges Amt)

- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Komenda Główna Policji Federalnej (Bundespolizeipräsidium)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia (Innenministerium des Landes BadenWürttemberg)

- Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bayerisches Staatsministerium des Innern)

- Berliński Senacki Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu (Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgia (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)

- Senator do spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema (Der Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen)

- Senator do spraw Społecznych, Nieletnich, Młodzieży i Kobiet Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema (Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen der Freien Hansestadt Bremen)

- Urząd Spraw Wewnętrznych i Sportu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg)

- Heskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego MeklemburgiaPomorze Przednie (Innenministerium des Landes MecklenburgVorpommern)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii (Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NordrheinWestfalen)

- Ministerstwo Integracji, Spraw Rodziny, Nieletnich, Młodzieży i Kobiet Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat (Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sportu i Infrastruktury Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Europejskich Kraju Związkowego Saary (Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten des Saarlandes)

- Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Sächsisches Staatsministerium des Innern)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt (Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt)

- Ministerstwo Sprawiedliwości, Równości i Integracji Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn (Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration des Landes Schleswig-Holstein)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn (Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turyngii (Thüringer Innenministerium)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Aus-wärtiges Amt)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

ESTONIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Välisministeerium)

- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Policyjny Urząd Bezpieczeństwa (Kaitsepolitseiamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)

- Policyjny Urząd Bezpieczeństwa (Kaitsepolitseiamet)

- Prefektura północna (Põhja Prefektuur)

- Prefektura wschodnia (Ida Prefektuur)

- Prefektura południowa (Lõuna Prefektuur)

- Prefektura zachodnia (Lääne Prefektuur)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Policja i Straż Graniczna (Politsei- ja Piirivalveamet)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Siseministeerium)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

GRECJA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Dyrekcja ds. Cudzoziemców Policji Greckiej/Sekcja 3: Azyl Polityczny i Uchodźcy (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας/3ο Τμήμα Πολιτικού Ασύλου και Προσφύγων)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Υπουργείο Εξωτερικών)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

HISZPANIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Imigracji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)

- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Centralny Urząd ds. Cudzoziemców i Granic - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Comisaría General de Extranjería y Fronteras - Ministerio del Interior)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Biuro ds. Azylu i Uchodźców - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Oficina de Asilo y Refugio - Ministerio del Interior)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Imigracji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

FRANCJA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Direction générale des douanes et des droits indirects)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)

- Francuski Urząd ds. Imigracji i Integracji (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)

- Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Imigracji (Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

WŁOCHY

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Dyrekcja Generalna ds. Obywateli Włoskich za Granicą i Polityki Imigracyjnej - Departament VI (centrum wizowe) (Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie - Ufficio VI (Centro Visti))

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dyrekcja Generalna ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dyrekcja Generalna ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dyrekcja Generalna ds. Imigracji i Policji Granicznej - Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców (Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Departament Swobód Obywatelskich i Imigracji (Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari Esteri)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

ŁOTWA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

- Państwowa Straż Graniczna (Valsts robežsardze)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Urząd Spraw Obywatelskich i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

LITWA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)

- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Departament Migracji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalц ministerijos)

- Państwowa Służba Ochrony Granic podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Valstybés sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

- Departament Policji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Departament Migracji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

LUKSEMBURG

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wielkiego Regionu (Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wielkiego Regionu (Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wielkiego Regionu (Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région)

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères)

- Ministerstwo Finansów (Ministère des Finances)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

WĘGRY

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Policja (Rendőrség)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja (Rendffrség)

- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a regionális igazgatóság) oraz jego oddziały regionalne

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

MALTA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Centralny Wydział Wizowy (Ministeru tal-Affarijiet Barranin -Taqsima Ċentrali talVisa)

- Policja Maltańska - Wydział Imigracyjny (Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Policja Maltańska - Wydział Imigracyjny (Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)

- Policja Maltańska - Wydział Specjalny (Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)

- Biuro Premiera - Maltańskie Służby Bezpieczeństwa (Uffiččju tal-Prim Ministru - Servizzi tas-Sigurtà ta' Malta)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja Maltańska - Wydział Imigracyjny (Pulizija ta' Malta - Taqsima tal-Immigrazzjoni)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Biuro Komisarza ds. Uchodźców (Ministeru talĠustizzja u Affarijiet Interni - Uffiicju talKummissarju għarRefuġjati)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministeru tal-Affarijiet Barranin)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

NIDERLANDY

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Minister Spraw Zagranicznych (Minister van Buitenlandse Zaken)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja Portowa w Rotterdamie-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja Portowa w Rotterdamie-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Minister Imigracji i Azylu (Minister voor Immigratie en Asiel)

- Departament Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst)

- Żandarmeria Królewska (Koninklijke Marechaussee)

- Policja (Politie)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Minister Spraw Zagranicznych (Minister van Buitenlandse Zaken)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

AUSTRIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA))

- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres (BM.I))Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

POLSKA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Straż Graniczna

- Konsul

- Wojewoda

- Minister Spraw Zagranicznych

- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Straż Graniczna

- Służba Celna

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Straż Graniczna

- Policja

- Służba Celna

- Wojewoda

- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

- Rada do Spraw Uchodźców

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Centralny Organ Techniczny - Komendant Główny PolicjiZgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

PORTUGALIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministério dos Negócios Estrangeiros) - Dyrekcja Generalna ds. Konsularnych i Wspólnot Portugalskich za Granicą (Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministério da Administração Interna) - Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i GranicZgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i GranicZgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i GranicZgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Urząd ds. Cudzoziemców i GranicZgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

SŁOWENIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Konsularny (Ministrstvo za zunanje zadeve, Konzularni sektor)

- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dyrekcja ds. Migracji i Integracji, Wydział Ochrony Międzynarodowej (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije in integracijo Sektor za mednarodno zaščito)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministrstvo za zunanje zadeve)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

SŁOWACJA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Oddział Centralnego Urzędu Wizowego Biura Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Oddelenie centrálneho vízového orgánu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Biuro Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Biuro Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Biuro ds. Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

FINLANDIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet)

- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Mi-grationsverket)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Urząd Celny (Tulli/Tull)

- Policja (Poliisi/Polisen)

- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Mi-grationsverket)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Fińska Służba Imigracyjna (Maahanmuuttovirasto/Mi-grationsverket)

- Fińska Straż Graniczna (Rajavartiolaitos/Gränsbevakningsväsendet)

- Policja (Poliisi/Polisen)

Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

SZWECJA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Utrikesdepartementet)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

- Szwedzka Straż Przybrzeżna (Kustbevakningen)

- Szwedzki Urząd Celny (Tullverket)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Szwedzka Policja (Polismyndigheten)

- Szwedzka Straż Przybrzeżna (Kustbevakningen)

- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Rada ds. Migracji (Migrationsverket)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

ISLANDIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Krajowy Komendant Policji (Ríkislögreglustjórinn)Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Krajowy Komendant Policji (Ríkislögreglustjórinn)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 22 i 20 rozporządzenia VIS
5.- Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

LIECHTENSTEIN

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Nie dotyczy - Liechtenstein nie posiada granic zewnętrznychZgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Policja krajowa (Landespolizei)Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Biuro Imigracyjne (Ausländer- und Passamt)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

NORWEGIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet (UDI))Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Krajowa Dyrekcja Policji (Politidirektoratet (POD))Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Krajowa Dyrekcja Policji (Politidirektoratet (POD))Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Urząd ds. Imigracji (Utlendingsdirektoratet (UDI))Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet (UDI))Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS

SZWAJCARIA

Rodzaj organuNazwa organu (organów)Cele dostępu do VIS
1.- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration/ Office fédéral des migrations/Ufficio federale della migrazione)

- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps/Corps suisse des gardesfrontière/Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden/les polices cantonales/le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 15 i 17 rozporządzenia VIS
2.- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps/Corps suisse des gardesfrontière/Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden/les polices cantonales/le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 18 i 20 rozporządzenia VIS
3.- Szwajcarska Straż Graniczna (Schweizer Grenzwachtkorps/Corps suisse des gardesfrontière/Corpo delle guardie di confine svizzere)

- Policje kantonalne (Die kantonalen Polizeibehörden/les polices cantonales/le polizie cantonali)

Zgodnie z art. 19 i 20 rozporządzenia VIS
4.- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration/ Office fédéral des migrations/Ufficio federale della migrazione)Zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia VIS
5.- Federalne Biuro ds. Migracji (Bundesamt für Migration/ Office fédéral des migrations/Ufficio federale della migrazione)Zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia VIS
______

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspól-notowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).

(3) Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1.

(4) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.