Wykaz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.178.11/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2009 r.

Wykaz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach

(Opublikowany na mocy art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999)

(2009/C 178/08)

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2009 r.)

Z przyczyn technicznych wyżej wymieniony wykaz zostanie opublikowany w Dz.U. C 187 dnia 8 sierpnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.