Wycofanie wniosków Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.362.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 października 2015 r.

WYCOFANIE WNIOSKÓW KOMISJI

(2015/C 362/06)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2015 r.)

Wykaz wycofanych wniosków

DokumentProcedura międzyinstytucjonalnaTytuł
COM(2015) 0404NLE/2015/178Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie przyznania Grecji dodatkowej krótkoterminowej pomocy finansowej Unii
COM(2015) 0405NLE/2015/179Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia programu dostosowawczego Grecji

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.