Dz.U.UE.C.2018.455.2/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wybór prezesów izb złożonych z pięciu sędziów

(2018/C 455/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na posiedzeniu w dniu 9 października 2018 r. sędziowie Trybunału na podstawie art. 12 § 1 regulaminu postępowania wybrali: J.C. Bonichota na prezesa pierwszej izby, A. Arabadjieva na prezesa drugiej izby, A. Prechal na prezesa trzeciej izby, M. Vilarasa na prezesa czwartej izby i E. Regana na prezesa piątej izby, na okres od 9 października 2018 r. do 6 października 2021 r.