Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wybór prezesa Trybunału

(2018/C 455/03)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na posiedzeniu w dniu 9 października 2018 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 8 § 1 regulaminu postepowania wybrali K. Lenaertsa na prezesa Trybunału na okres od 9 października 2018 r. do 6 października 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.