Wybór prezesa Sądu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wybór prezesa Sądu

(2010/C 288/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

W dniu 13 września 2010 r. sędziowie Sądu zgodnie z art. 7 regulaminu postępowania wybrali sędziego Marca Jaegera na prezesa Sądu na okres od dnia 13 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.