Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wybór prezesa izby złożonej z trzech sędziów

(2006/C 190/23)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

W dniu 5 lipca 2006 r. Sąd Pierwszej Instancji wybrał, zgodnie z art. 15 § 3 regulaminu, na stanowisko prezesa izby złożonej z trzech sędziów sędziego J.D. Cooke'a, na okres od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.