Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.191.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

Wszczęcie postepowania likwidacyjnego zakładu ubezpieczeń
Decyzja o cofnięciu zezwolenia udzielonego "INTERNATIONAL LIFE General Insurance S.A." i wszczęciu postępowania likwidacyjnego

(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2017/C 191/06)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2017 r.)

Zakład ubezpieczeń"INTERNATIONAL LIFE General Insurance S.A.", siedziba statutowa: Kifisias 7 & Neapoleos 2, 15123 Marousi, numer w ogólnym rejestrze handlowym (GEMI): 000314501000, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 094130304, identyfikator podmiotu prawnego (LEI): 213800NED3OUL1K2V349
Data wydania, rodzaj i data wejścia w życie decyzjiDecyzja 230/2/15.5.2017 komisji ds. kredytów i ubezpieczeń banku centralnego Grecji w sprawie:

a) ostatecznego cofnięcia zezwolenia udzielonego zakładowi ubezpieczeń i objęcia go postępowaniem likwidacyjnym;

b) zakazu swobodnego rozporządzania jego aktywami;

c) zakończenia pracy wyznaczonego zarządcy komisarycznego. Wejście w życie: z dniem przyjęcia (15 maja 2017 r.)

Okres obowiązywania: nie określono

Właściwe organyBank of Greece (bank centralny Grecji)

Adres: E. Venizelou 21

10250 Ateny

GRECJA

Organy nadzoruBank of Greece (bank centralny Grecji)

Adres: E. Venizelou 21

10250 Ateny

GRECJA

Likwidator zakładu ubezpieczeńSotirios Vasilopoulos (imię ojca: Ilias), wyznaczony decyzją 231/2/15.5.2017 komisji ds. kredytów i ubezpieczeń banku centralnego Grecji
Prawo właściwePrawo greckie, zgodnie z art. 109, 110, 114, 226 i 235 ustawy nr 4364/2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.