Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - Suplement 2022/9

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.382.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 października 2022 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH
Suplement 2022/9
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 382/01)SPIS TREŚCI

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

6. Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

16. Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1. Ssp. alternativum

20.1. Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

47. Medicago sativa L. Lucerna siewna

54. Pisum sativum L. (partim) Groch siewny

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała

71. Vicia faba L. (partim) Bobik

III. Rośliny oleiste i włókniste

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rzepik

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

88. Gossypium spp. Bawełna

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

93. Glycine max (L.) Merr. Soja

IV. Rośliny zbożowe

94. Avena nuda L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty

95. Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

96. Avena strigosa Schreb. Owies szorstki / Owies owsik

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1. Jęczmień - dwurzędowy

97.2. Jęczmień - sześciorzędowy

100. Secale cereale L. Żyto

101. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne

103. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Mieszańce będące wynikiem krzyżowan Sorghum bicolor i Sorghum sudanense

104. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkie rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

106. Triticum durum Desf. Pszenica twarda

108. Zea mays L. (partim) Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych z 2021 r. 1  wprowadzono niezbędne poprawki.

2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach 1 do dnia 31 lipca 2022 r.

4. Poprawki do wersji skonsolidowanej z 2021 r. przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:

- (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

- (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym

suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r.,

- (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają

usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE 2 .

6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej z 2021 r., informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

I.

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1234
Bali*ES 1502, *NL 704D m (2) (mod.)
BTS 1195(del.)
BTS 2225 RHC(del.)
BTS 3480 N*BE 701D m (2) (mod.)(32)
BTS 4235(del.)
BTS 4665 RHC*BE 701, (*)DE 9210D m (2) (mod.)(32)
BTS 6405(del.)
BTS Smart 9360 N(del.)
Cambriaf:

30.6.2025

Cumulus(del.)
Delanof:

30.6.2025

Diadem(del.)
Diver(del.)
Karelia KWS(del.)
Lakeba(del.)
Lamiti(del.)
Lipizzan(del.)
Loganf:

30.6.2024

Melrosef:

30.6.2025

Mermaid(del.)
Nautile*ES 1502, *FR S13115D m (2) (mod.)
Piculet(del.)
Quechua*ES 1502, *FR S13115D m (2) (mod.)
Ragna KWS*SE 89m (2) (mod.)
Samoa(del.)
Smart Jitka KWS*ES 6320D m (2) (mod.)
Tampa(del.)
Tonga*NL 704D m (2) (mod.)
Tooka*NL 704D m (2) (mod.)
Whisky*SE 143(mod.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1234
Hawai(del.)

II.

6. Agrostis capillaris L. - Brown top

1234
Ambition(del.)
Denso(del.)
Tracenta(del.)

12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1234
Apelsvoll*EE 34*IS 21(mod.)

13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1234
Jamboree*DK 14, *FR S14431(mod.)(1)

16. Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1234
Kalevi

Salten

*IS 13f:

30.6.2024

(mod.)

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1234
Blenheimf:

30.6.2024

Frydf:

30.6.2025

Juliskaf:

30.6.2024

Papilio(del.)
Valdoraf:

30.6.2024

Yahuna(add.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1234
1

Pollanum

Ssp. alternativum -

*DE 39, *ES 1035, (*)LU 6007, *PT 103

T (mod.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1234
2

Gizi

Ssp. non alternativum -(del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1234
Asturionf:

30.6.2024

Aubisque(del.)
Barkuper(del.)
Fornido(del.)
Lupita(del.)
Mathilde*DK 14, *EE 13, *PL 161*NO 29T (mod.)(17)
Mavuno(del.)
Meiduno*IE 230T (mod.)(17)
Meltruck*NL1072D (add.)
Nautica(del.)
Optionf:

30.6.2024

Paragon(del.)
Paragon GLR(del.)
Pensel(del.)
Probus(*)FR S14431, *NL 1036D (mod.)
Sitala(del.)
Svea*IS 19D (mod.)
Trenio(del.)
Vilag(del.)
Zifer(del.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1234
Galaxias

Salaria

*FR S11444*CH 162

*CH 162

T (add.)

T (mod.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1234
Donatellof:

30.6.2024

25. Phleum pratense L. - Timothy

1234
Saga

Sleipnir

f:

30.6.2024

f:

30.6.2024

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1234
Limousine

Linares

*DK 202, *DE 39, *FR S8233, *NL 698*NO 485(mod.)(1)(12)

f:

30.6.2023

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1234
Bar Alfa

Osjecka 100

*PT 182(add.)

f:

30.6.2025

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1234
Audit*CZ 1207, *EE 1, *LT 135(mod.)(16)
Blueman*FR S13804(mod.)
Letinf:

30.6.2025

Sohvif:

30.6.2024

Spectral Ff:

30.6.2024

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1234
Bjursele

Jokioinen

*IS 19D (mod.)

f:

30.6.2024

64. Trifolium repens L. - White clover

1234
Galway(del.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1234
Vertigo*LT 44(mod.)(16)

III.

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1234
SW Rebusf:

30.6.2024

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1234
Abakus(del.)
Arizona*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938H (mod.)(15)(39)
Artoga*DE1323H (mod.)(15)(38)
Astronom*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938H (mod.)(15)(38)
DK EX352(del.)
DK Exalis(del.)
DK Exclusivf:

30.6.2024

DK Excursion(del.)
DK Exe(del.)
DK Exente(del.)
DK Exflix(del.)
DK Plastic(del.)
ES Natalief:

30.6.2025

Evolia*FR S15169H (mod.)(15)(38)
Exoticf:

30.6.2025

Fenja*EE 51, *LT 91(mod.)(16)(38)
Hamilton*HU 106300H (mod.)(15)(38)
INV1066f:

30.6.2024

Kaban*DK 178(add.) ant. DK Excursion
Kriter(del.)
Lennon*LT 42(mod.)(16)(38)
LG Opal*DK 223H (add.)(15)(38)
Lokif:

30.6.2024

Majongf:

30.6.2024

PR44D06*FR 10858, *SK 450, *FI 6218(mod.)(15)(32)(38)
PR44W29*HU 166056, *SK 450H (mod.)(15)(32)(38)
PT211*HR 214, *SI 482H (mod.)(15)(32)(39)
PT228CL*HR 214, *SI 482H (mod.)(15)(32)(38)
PT234*DK 87, *SI 482H (mod.)(15)(32)(39)
PT240CL*BG 34, *SI 482H (mod.)(15)(32)(38)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1234
PT269f:

30.6.2024

PX113*IE 299, *SI 482, *SK 450H (mod.)(15)(17)(32)(38)
PX131*DE 514, *AT 77H (mod.)(15)(32)(38)
Sherpa*DE 147H (mod.)(15)(39)
SY Alibeat*DK 13H (add.)(15)(38)
SY Jack(del.)
SY Loyd(del.)
Thure*EE 31, *FI 6174H (mod.)(15)(38)
Trinity*SK 443(mod.)(15)(39)
Turner*EE 46(mod.)(16)(38)
V 393 OL*DK 178H (add.)(15)(32)(38)
V275°L(del.)
V295°L(del.)
V345°L(del.)
V363OL(del.)
Vectraf:

30.6.2024

Xenon(del.)

88. Gossypium spp. - Cotton

1234
Airlab(del.)
Alexa*BG 161(add.)
Alexandros(del.)
BA 440*ES x(mod.)(32)
ST478(del.)
ST488(del.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1234
Achenaf:

30.6.2024

Alambra CSf:

30.6.2024

Artego*IT 345S (mod.)
CS Magenta*IT 345, *SK 858S (mod.)
ES Euromis CLf:

30.6.2024

ES Panama*FR S15312S (mod.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1234
ES Solano(del.)
ESH10(del.)
HS03*IT 639S (mod.)(32)
KWS Augustes CLf:

30.6.2024

KWS Kamales CL*IT 1787, *RO 2032, *SK 221S (mod.)
KWS Tirexf:

30.6.2024

LG5474HOf:

30.6.2025

LG5525*CZ 1136, *RO 2111S (mod.)(32)
LG5534*IT 1243S (mod.)(32)(35)
LG5591(del.)
MAS 91IRf:

30.6.2024

MAS 92Ff:

30.6.2024

MAS 95IRf:

30.6.2024

MAS 95°Lf:

30.6.2024

NS7009(del.)
P63LL06*HR 214, *IT 1057, *AT 77H S (mod.)(32)
P64HE39f:

30.6.2024

P64LE163*RO 2122, *SK 450S (mod.)(32)
P64LE29(del.)
P64LL131f:

30.6.2024

P64LP170*RO 2122, *SK 450S (mod.)(32)
Porthos CLPf:

30.6.2024

Solady(del.)
SY Argona*IT 1164H S (mod.)(35)
SY Asperio CLP*PT 586S (add.)
SY Cadenza*PT 586S (add.)
SY Fuerto*PT 586S (add.)
SY Ibisco CLP*PT 586S (add.)
SY Sultán(del.)
Welcomf:

30.6.2025

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1234
Elan FDf:

30.6.2024

Helmif:

30.6.2024

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1234
Star FDf:

30.6.2024

Tanghi Nicolaf:

30.6.2024

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1234
Adsoy(del.)
AFZG Sanjaf:

30.6.2025

Aztekf:

30.6.2024

Canyonf:

30.6.2024

Elyxirf:

30.6.2024

Frodof:

30.6.2024

Frostyf:

30.6.2024

Naya*CZ 771, *AT 89(mod.)
Paradis*LT 138*CH 41(mod.)
Regina*AT 124(mod.)
SG Havanef:

30.6.2024

SG Keaf:

30.6.2024

Sunrise(del.)
Tamarix*CH 41(add.)
Tisaf:

30.6.2025

IV.

94. Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1234
Lisbethf:

30.6.2024

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1234
Aarref:

30.6.2024

Alkuf:

30.6.2025

Chambord(del.)
Gry(del.)
Haga*NO 499(mod.)(16)
Ivory(mod.)(16)
Nooraf:

30.6.2024

Riinaf:

30.6.2025

Rockyf:

30.6.2024

SW Ingeborgf:

30.6.2025

Vinger*NO 499(mod.)(16)

96. Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1234
Terra Alta*PT 371(add.)
97. Hordeum vulgare L.Barley
124
1- 2-row barley
Annabellf:

30.6.2024

CB Celina*DK 203(add.)
Chameleon(del.)
Champ(del.)
Cheers(del.)
Christopher(del.)
Columbus*NL 749(mod.)(16)
Embrace*EE 69, *LT 105(mod.)(16)
Henrikef:

30.6.2025

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1234
Jaranf:

30.6.2025

KWS Chrissie*DK 230, *FR S13467, *LT 41, *SE 74(mod.)(16)
Loyola(del.)
Luther(del.)
Matros(del.)
Ovation*CZ 1405(mod.)(16)
Overture*CZ 1405(mod.)(16)
Popekkaf:

30.6.2024

Quench*DE 6880, (*)LU 6031(mod.)(16)
Ramblerf:

30.6.2024

Salome*LT 60, (*)LU 6017, *HU 107747, *PL 306, *SK 295,

*SE 41

(mod.)(16)
SW Mitjaf:

30.6.2024

Tocadaf:

30.6.2024

Tolarf:

30.6.2024

2- 6-row barley
Artturif:

30.6.2024

Chapoclacf:

30.6.2024

Gerlach*BG 21, *SK 448(mod.)(15)
Gunni*DK 109(add.)(15)
Jalmarif:

30.6.2025

Justusf:

30.6.2024

Kunnari(del.)
Paso*CZ 1062(mod.)(15)
SY Laoosf:

30.6.2025

100. Secale cereale L. - Rye

1234
Amilo*DE 10480, *AT 26, *PL 153(mod.)(15)
Brasetto*DE 129, *AT 504, *SK 591H (mod.)(15)
Caspianf:

31.10.2025

Evolof:

31.10.2024

Helltop*DE 9960, (*)LU 6064(mod.)(15)
Palazzo*DE 129, *SK 591H (mod.)(15)

100. Secale cereale L. - Rye

1234
Rogof:

30.6.2024

101. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1234
Ganymed*PT 120H S (add.) ant. KWS Ganymed
KWS Ganymed(del.)

103. 'Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummon- dii

1234
Mavrik*IT 1321(mod.)

104. «Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1234
Piscf:

30.6.2024

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1234
Ag Gabif:

30.6.2025

Alixan*FR 12814(mod.)(15)
Altigo*CZ 1405, *HU 132938, *SK 406(mod.)(15)
Arkeos*FR 44360(mod.)(15)
Avaf:

30.6.2025

Bandera*IT 1125H (mod.)(15)
Bastian*NO 499(mod.)(16)
Calabro*FR S13804(mod.)(15)
Caminada*CH 41(add.)(15)
Cian*CH 56(add.)(15)
Cruzado(del.)
Diribia*CH 41(add.)(15)
Divanaf:

30.6.2025

Dracof:

30.6.2025

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1234
Edelrunf:

30.6.2025

Egidius*HU 106630, *SK 508(mod.)(16)
Element*AT 5(mod.)(15)
Eneas(del.)
Energo*AT 5(mod.)(15)
Federis*CH 41(add.)(15)
Flavor CS*FR S15312(mod.)(15)
Frisky*CZ 1405(mod.)(15)
Fructidor*FR S14288(mod.)(15)
Gloriaf:

30.6.2025

Haruki*CH 56(add.)(16)
Janne*EE 99, *LT 176(mod.)(15)
Jesko(del.)
Kubik*DK 220(add.)
KWS Dacanto(del.)
KWS Magicf:

30.6.2025

Lazaro(del.)
LCS Star(del.)
Ludwig*CZ 411, *AT 26, *PL 676(mod.)(15)
Macaron*FR S14807(mod.)(15)
Mahtif:

30.6.2024

Mogadorf:

30.6.2025

Pilatus*CH 41(add.)(15)
Pistoria(del.)
Rehtif:

31.10.2024

Renan*BG 21, *FR 9504, *RO 2061(mod.)(15)
RGT Castelno(del.)
RGT Solferino(del.)
RGT Vivendo*IT 1125(mod.)(15)
Royssac(del.)
Seance*CZ 172(mod.)(16)
SU Hymonta*CH 987(add.)(15)
Substance(del.)
SW Tataros(del.)
Vesnaf:

30.6.2025

106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1234
Gingao*PT 2(add.)
Lecitur(del.)
Regur(del.)
RGT Xiriur(del.)
Sandur(del.)
Sanodur*HR 80(add.) ant. Sandur(15)
Tussur(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
Index maturitas (25>)Forma H(26>)
Aboni*IT x300S(mod.)
Actura(del.)
Altasio*CZ 69230S(add.)
Arcadio*CZ 414360S(add.)
Astardo*CZ 414230T(mod.)
BC 582500Sf:

30.6.2025

Bukur600Sf:

30.6.2024

Charleston*IT x500S(mod.)
Consuelo*IT x500S(mod.) ex: PL

(8.5.2006)*(32)

Copernic400Sf:

30.6.2024

Cyrano*CZ 414240S(mod.)
DA Scipio400Sf:

30.6.2025

DK287(del.)
DKC3871(del.)
DKC4010*HU 108843, *SK 438290S(mod.)(32)
DKC4082290Sf:

30.6.2025

DKC4127*SK 438270S(add.)(32)
DKC4213(del.)
DKC4442YG(del.)
DKC4590*ES x, *AT 930360S(mod.)(32)
DKC4795*ES x, *FR 45483, *AT 930300S(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
DKC4888400Tf:

30.6.2025

DKC4950(del.)
DKC4974YG(del.)
DKC4995300Sf:

30.6.2025

DKC5170*ES x300S(mod.)(32)
DKC5699500Sf:

30.6.2025

DKC5707500Sf:

30.6.2025

DKC5721(del.)
DKC5784YG(del.)
DKC6089500Sf:

30.6.2025

DKC6101*ES x500S(mod.)(32)
DKC6120700Sf:

30.6.2025

DKC6442*IT x600S(mod.)(32)
DKC6451YG(del.)
DKC6630*IT x600S(mod.)(32)
DKC6634*IT x600S(mod.)(32)
DKC6664*IT x500S(mod.)(32)
DKC6664YG*PT 374600S(mod.)(32)(34)
DKC6667YG(del.)
DKC6678YG(del.)
DKC6681*IT x700S(mod.)(32)
DKC6717(del.)
DKC6724*IT x600S(mod.)(32)
DKC6728*IT x600S(mod.)(32)
DKC6761YG(del.)
DKC6795*IT x600S(mod.)(32)
DKC6815(del.)
DKC6897*IT x800S(mod.)(32)
DKC6903(del.)
Donerixx*SK 520390T(add.)
Dragonstone*AT 939, *SK 858250T(mod.)
EG5411KDDZ(del.)
EG6510(del.)
EG6510KDDZ(del.)
EH6206KDDZ(del.)
EI6622(del.)
EL6515KDDZ(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
Elbrus*IT 1164, *SK 219390S(mod.)
ES Antalya*FR 45483500S(mod.)
ES Archipel YG(del.)
ES Cortes*HU 102786, *SK 507400S(mod.)
ES Larhune*IT 1171, *SK 858350S(mod.)
ES Madagascar*FR S15312, *AT 939, *SK 858290S(mod.)
ES Midway*FR S15312, *PL 1273, *SK 858250S(mod.)
ES Myrdal*CZ 1684, *DE 3501, *LT 106190S(mod.)(16)
ES Submarine*CZ 1684, *PL 1273230S(mod.)
Gaetano230Sf:

30.6.2025

Galicio460Sf:

30.6.2025

Giancarlo220Sf:

30.6.2025

Glutexo*CZ 1100, *IT 254, *SK

604

240S(mod.)
Highland*SK 858250S(add.)
Honoreen*CZ 1405, *IT 837200T(mod.)
Jesko*DK 28(add.)
Juno*HU 149293350S(mod.)
Kaligulas400Sf:

30.6.2025

Kamparis*BG 16400S(mod.)
Kampius*PT 120500S(mod.)
Karnevalis*SI 282290S(mod.)
Kassandras300-399Sf:

30.6.2025

Kassius350Sf:

30.6.2025

Kenobis*IT 264, *SI 282, *SK 221300S(mod.)
Kinemas*BG 16, *HU 149293, *RO 2032350S(mod.)
Kirghis300Sf:

30.6.2025

Klimt*IT x500S(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Konfirmas350Sf:

30.6.2025

Konfites*BG 16, *HR 737, *IT 264400S(mod.)
Korimbos*ES x500S(mod.)
Korvinus*HU 149293, *SI 282350S(mod.)
Kreatos380Sf:

30.6.2025

Krebs500Sf:

30.6.2025

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
Kristallo*CZ 414, *PL 264240S(mod.)
KWS Bellavista340Sf:

30.6.2025

KWS Continuo*CZ 69, *HU 149293300S(mod.)
KWS Desmond500Sf:

30.6.2025

KWS Durango*BG 16, *RO 2032470S(mod.)
KWS Gothic300Sf:

30.6.2025

KWS Granturismo*CZ 69220S(add.)
KWS Infinity300Sf:

30.6.2025

KWS Inteligens*CZ 69, *FR S14995, *IT

264, *SK 221

410S(mod.)
KWS Magnifico*BG 16, *SK 221400S(mod.)
KWS Rolando*CZ 69, *SK 221290S(mod.)
KWS Selestino*CZ 69, *SK 221320S(mod.)
KWS Servalo*CZ 69270T(add.)
KWS2482*SK 221400S(mod.)(32)
KWS4484*BG 16, *RO 2032, *SK 221400S(mod.)(32)
Labeli CS*IT 345400S(mod.)
Ladifference(del.)
LBS2525*SI 481, *SK 450260S(mod.)(32)
LBS2974(*)FR S10858, *SI 481, *SK 450250S(mod.)(32)
LG31240*CZ 1405, *FR S13724,

*AT 905, *PL 738

260S(mod.)(32)
LG31265*BE 842, *CZ 1405, *IT 837200T(mod.)(32)
LID2210C*PL 1273, *SK 858240S(mod.)(32)
Lynxx600Sf:

30.6.2025

Maredor(del.)
MAS 39T370Df:

30.6.2024

MAS 41WX300Sf:

30.6.2024

MAS 65YG*PT 560500S(mod.)(32)(34)
Mendy*IT 1171, *HU 102786,

*SK 858

350S(mod.)
Milandro*CZ 69, *FR S14995220T(mod.)
Miloxan*IT x500S(mod.)
Mirirom500Sf:

30.6.2024

Mosso*LT 153220S(mod.)
NK Columbia*IT 1164300S(mod.)
NK Creator200Sf:

30.6.2025

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
NK Helico550Tf:

30.6.2025

NK Kansas*IT 1164300S(mod.)
NK Lucius*IT 1164, *HU 102335200S(mod.)
NK Olympic300Sf:

30.6.2025

Norico*DE 1328, *SK 60270S(mod.)
NS 5042500Sf:

30.6.2025

NS 6102600Sf:

30.6.2025

Olaf*LT 106, *SK 858200S(mod.)(16)
Os 155100Sf:

30.6.2025

Os 3999400Tf:

30.6.2025

Os 430400Sf:

30.6.2025

Os 4377400Sf:

30.6.2025

Os 4378400Sf:

30.6.2025

Os 499500Sf:

30.6.2025

Os 5719500Sf:

30.6.2025

Os 5721500Sf:

30.6.2025

Os 6718600Sf:

30.6.2025

Ossk 552500Sf:

30.6.2025

Ossk 602600Sf:

30.6.2025

Ossk 644600Sf:

30.6.2025

Ossk 654600Sf:

30.6.2025

Ossk 659600Sf:

30.6.2025

Ossk 661 B600Sf:

30.6.2025

Ossk 713700Sf:

30.6.2025

P1429*IT x600S(mod.)(32)
P7054*SK 450170S(mod.)(32)
P7818*SK 450210S(add.)(32)
P8240*CZ 1252, *IT 53, *SI 481260S(mod.)(32)
P8683*CZ 1252, *DE 514, *IT 53,

*SI 481

260S(mod.)(32)
P8688200Tf:

30.6.2024

108. Zea mays L. (partim) - Maize

123456
P8904*CZ 1252, *IT 53, *AT 77,

*PL 1029

250S(mod.)(32)
P9025*IT x200T(mod.)(32)
P9985*CZ 1252, *IT 53300S(mod.)(32)
Perrero*CZ 1211, *AT 20250S(mod.)
Pirro*CZ 414, *LT 153200S(mod.)
PR33W82*ES 116, *IT x500S(mod.)(32)
PR36V52*IT x430S(mod.)(32)
PR38A79*AT 513340S(mod.)(32)
Prestoso*CZ 414, *SK 60240S(mod.)
RGT Auxxence*CZ 1065, *IT 1125200S(mod.)
RGT Azalexx*CZ 1065, *AT 775300S(mod.)
RGT Decitexx*IT 1125, *PL 631, *SK 520220S(mod.)
RGT Frixxby*CZ 1065, *IT 1125200S(mod.)
RGT Lexxagri*CZ 1065, *IT 1125300S(mod.)
RGT Lexxypol*CZ 1065, *FR S13804300S(mod.)
RGT Xxaver*CZ 1065220S(add.)
RGT Zanetixx Duo*CZ 1065310S(add.)
RGT Zanetixx DUO*SK 520320S(add.)
Rogoso220Sf:

30.6.2025

Rosaleen*CZ 1405, *SK 406290T(mod.)
Rostello*CZ 414250S(add.)
Sativo*CZ 414270S(mod.)
Silvio*CZ 69230S(add.)
Sumumba*CZ 1100, *DE 3351280S(mod.)
SY Amfora*CZ 711, *DE 6880, *IT 1164200S(mod.)
SY Flovita200Sf:

30.6.2025

SY Invictus*CZ 711, *DE 6880, (*)FR S14123, *IT 1164, *NL 1029200S(mod.)
Toskano*FR S14995, *SK 221400S(mod.)
Turaco350Sf:

30.6.2024

Valdragon*SK 858250T(add.)
Victoreen*CZ 1405330T(add.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1234
Bellefleur(del.)
Bintje*FR 11191, *LU x, *NL x(mod.)
Bridget(del.)
Christianf:

30.6.2024

Faluka*NL 715(mod.)
Flair(del.)
Ibiza(del.)
Idole*NL 227(mod.)
Kastelli(del.)
Labella*NL 515(mod.)
Laperla*NL 515(mod.)
Manitou*NL 326, *PL 238, *PT 752(mod.)
Matildaf:

30.6.2024

Nataschaf:

30.6.2025

Oskuf:

30.6.2024

Rosara*CZ 43, *DE 2352(mod.)
Sophie(del.)
Tomppaf:

30.6.2024

Toscana*DE 2352(mod.)
Tucanf:

30.6.2025

Velox*CZ 43, *DE 2352(mod.)
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.