Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych - 23. pełne wydania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.260A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2004 r.

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

23. pełne wydania

(2004/C 260 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 października 2004 r.)

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

List gatunków roślin warzywnych

grafika

5. Allium sativum L. - Czosnek pospolity

grafika

10. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - Burak ćwikłowy

grafika

15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Kapusta włoska

grafika

20. Brassica rapa L. var. rapa - Rzepa

grafika

25. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Kawon (arbuz)

grafika

30. Cynara cardunculus L. - Karczoch hiszpański (kard)

grafika

35. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. - Pomidor

grafika

40. Raphanus sativus L. - Rzodkiewka/Rzodkiew

grafika

46. Vicia faba L. (partim) - Bób

grafika

X. Republika Węgierska

grafika

XX. Republika Portugalska:

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.