Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/48)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://shift2rail.org/about-shift2rail/reference-documents/annual-accounts/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.