Wspólne Przedsięwzięcie SESAR - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2014.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.367.11/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2015 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2014

(2015/C 367/40)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2015 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.sesarju.eu/newsroom/brochures-publications/annual-accounts-2014

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.