Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.16.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2009 r.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR

(2009/C 16/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2009 r.)

Wspólne przedsięwzięcie SESAR (rozporządzenia Rady (WE) nr 219/2007 i (WE) nr 1361/2008) uruchomiło ostatnia fazę swojego pierwszego naboru członkowskiego. Oferty finalne od 15 wybranych członków kandydatów musza być złożone do 16 lutego 2009 r. Szczegółowe informacje na temat wspólnego przedsięwzięcia SESAR, jego działalności i możliwych form uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.sesarju.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.