Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/17)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.ecsel.eu/sites/default/files/2019-06/ECSEL%20GB%202019.127%20-%20Annex%20Final%20Annual%20Ac-counts%202018%20.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.