Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

WSPÓLNE EUROPEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE KOLEJOWE
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/35)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_06-2022_AA_2021_Annex_Consolidated-BT-report.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.