Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.6.1/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2019 r., po tym jak w dniu 19 grudnia 2018 r. zakończono procedurę przewidzianą w art. 8 ust. 1 umowy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.