Wejście w życie Umowy między Unia Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.165.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2014 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unia Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków

W następstwie podpisania Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków w dniu 4 czerwca 2013 r. Rząd Federacji Rosyjskiej i Unia Europejska poinformowały odpowiednio w dniach 20 lutego 2014 r. i 21 lutego 2014 r., że zakończyły swoje wewnętrzne procedury związane z zawarciem przedmiotowej umowy.

W związku z powyższym umowa ta, zgodnie z jej art. 11, weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2014 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.