Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.300.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie traktatu o przystąpieniu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

W następstwie złożenia wszystkich dokumentów ratyfikacyjnych, traktat o przystąpieniu, podpisany w Brukseli w dniu 9 grudnia 2011 r., wszedł w życie - zgodnie z jego art. 3 ust. 3 - w dniu 1 lipca 2013 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.