Wejście w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.185.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy z Armenią celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej dziesięciu nowych Państw Członkowskich, który Rada i Komisja postanowiły zawrzeć w dniu 21 lutego 2005 r.(1), wszedł w życie z dniem 1 marca 2005 r., natomiast notyfikacje dotyczące zakończenia procedur przewidzianych w art. 5 ust. 2 Protokołu zostały dokonane do dnia 21 lutego 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 77 z 23.3.2005, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.