Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.238.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2017 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

W związku z tym, że w dniu 7 września 2017 r. ukończono procedury niezbędne do wejścia w życie wyżej wymienionego protokołu, wchodzi on w życie z dniem 1 października 2017 r., zgodnie ze swoim art. 8 ust. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.