Dz.U.UE.L.2019.6.1/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Maroka, podpisana w Brukseli w dniu 12 grudnia 2006 r., weszła w życie w dniu 19 marca 2018 r. zgodnie z jej art. 30 ust. 2, gdyż ostatnie powiadomienie zostało złożone w dniu 19 lutego 2018 r.