Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb
(2022/C 284/02)

W dniu 6 lipca 2022 r. w następstwie objęcia stanowisk sędziów Sądu przez T. Tótha i B. Ricziovą Sąd podjął decyzję o zmianie decyzji w sprawie utworzenia izb z dnia 30 września 2019 r. 1 , ze zm. 2 , oraz decyzji w sprawie przydziału sędziów do izb z dnia 4 października 2019 r. 3 , ze zm. 4 , na okres od dnia 6 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz o następującym przydziale sędziów do izb:

Pierwsza izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

H. Kanninen, prezes izby, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia i M. Stancu, sędziowie.

Pierwsza izba, w składzie trzech sędziów:

H. Kanninen, prezes izby;

Konfiguracja A: M. Jaeger i N. Półtorak; sędziowie;

Konfiguracja B: M. Jaeger i O. Porchia; sędziowie;

Konfiguracja C: M. Jaeger i M. Stancu; sędziowie;

Konfiguracja D: N. Półtorak i O. Porchia; sędzie;

Konfiguracja E: N. Półtorak i M. Stancu; sędzie;

Konfiguracja F: O. Porchia i M. Stancu; sędzie.

Druga izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

V. Tomljenović, prezes izby, F. Schalin, P. Škvarilovä-Pelzl, I. Nõmm i D. Kukovec, sędziowie.

Druga izba, w składzie trzech sędziów:

V. Tomljenović, prezes izby;

Konfiguracja A: F. Schalin i P. Škvarilovä-Pelzl, sędziowie;

Konfiguracja B: F. Schalin i I. Nõmm, sędziowie;

Konfiguracja C: F. Schalin i D. Kukovec, sędziowie;

Konfiguracja D: P. Škvarilovä-Pelzl i I. Nõmm, sędziowie;

Konfiguracja E: P. Škvarilovä-Pelzl i D. Kukovec, sędziowie;

Konfiguracja F: I. Nõmm i D. Kukovec, sędziowie.

Trzecia izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

G. De Baere, prezes izby, V. Kreuschitz, G. Steinfatt, K.A. Kecsmär i S. Kingston, sędziowie.

Trzecia izba, w składzie trzech sędziów:

G. De Baere, prezes izby;

Konfiguracja A: V. Kreuschitz i G. Steinfatt, sędziowie;

Konfiguracja B: V. Kreuschitz i K.A. Kecsmár, sędziowie;

Konfiguracja C: V. Kreuschitz i S. Kingston, sędziowie;

Konfiguracja D: G. Steinfatt i K.A. Kecsmár, sędziowie;

Konfiguracja E: G. Steinfatt i S. Kingston, sędzie;

Konfiguracja F: K.A. Kecsmár i S. Kingston, sędziowie.

Czwarta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

S. Gervasoni, prezes izby, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo i J. Martín y Pérez de Nanclares, sędziowie.

Czwarta izba, w składzie trzech sędziów:

S. Gervasoni, prezes izby;

Konfiguracja A: L. Madise i P. Nihoul, sędziowie;

Konfiguracja B: L. Madise i R. Frendo, sędziowie;

Konfiguracja C: L. Madise i J. Martín y Pérez de Nanclares, sędziowie;

Konfiguracja D: P. Nihoul i R. Frendo, sędziowie;

Konfiguracja E: P. Nihoul i J. Martín y Pérez de Nanclares, sędziowie;

Konfiguracja F: R. Frendo i J. Martín y Pérez de Nanclares, sędziowie.

Piąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

Izba powiększona w składzie pięciu sędziów jest złożona z trzech sędziów konfiguracji, do której sprawa początkowo wpłynęła oraz dwóch sędziów wyznaczonych kolejno spośród trzech pozostałych sędziów piątej izby.

Piąta izba, w składzie trzech sędziów:

D. Spielmann, prezes izby;

Konfiguracja A: U. Öberg i R. Mastroianni, sędziowie;

Konfiguracja B: U. Öberg i M. Brkan, sędziowie;

Konfiguracja C: U. Öberg i I. Gâlea, sędziowie;

Konfiguracja D: U. Öberg i T. Tóth, sędziowie;

Konfiguracja E: R. Mastroianni i M. Brkan, sędziowie;

Konfiguracja F: R. Mastroianni i I. Gâlea, sędziowie;

Konfiguracja G: R. Mastroianni i T. Tóth, sędziowie;

Konfiguracja H: M. Brkan i I. Gâlea, sędziowie.

Konfiguracja I: M. Brkan i T. Tóth, sędziowie.

Konfiguracja J: I. Gâlea i T. Tóth, sędziowie.

Szósta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

A. Marcoulli, prezes izby, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, C. Iliopoulos i R. Norkus, sędziowie.

Szósta izba, w składzie trzech sędziów:

A. Marcoulli, prezes izby;

Konfiguracja A: S. Frimodt Nielsen i J. Schwarcz, sędziowie;

Konfiguracja B: S. Frimodt Nielsen i C. Iliopoulos, sędziowie;

Konfiguracja C: S. Frimodt Nielsen i R. Norkus, sędziowie;

Konfiguracja D: J. Schwarcz i C. Iliopoulos, sędziowie;

Konfiguracja E: J. Schwarcz i R. Norkus, sędziowie;

Konfiguracja F: C. Iliopoulos i R. Norkus, sędziowie.

Siódma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

R. da Silva Passos, prezes izby, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot i M. Sampol Pucurull, sędziowie.

Siódma izba, w składzie trzech sędziów:

R. da Silva Passos, prezes izby;

Konfiguracja A: V. Valančius i I. Reine, sędziowie;

Konfiguracja B: V. Valančius i L. Truchot, sędziowie;

Konfiguracja C: V. Valančius i M. Sampol Pucurull, sędziowie;

Konfiguracja D: I. Reine i L. Truchot, sędziowie;

Konfiguracja E: I. Reine i M. Sampol Pucurull, sędziowie;

Konfiguracja F: L. Truchot i M. Sampol Pucurull, sędziowie.

Ósma izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

J. Svenningsen, prezes izby, R. Barents, C. Mac Eochaidh, T.R. Pynna i J.C. Laitenberger, sędziowie.

Ósma izba, w składzie trzech sędziów:

J. Svenningsen, prezes izby;

Konfiguracja A: R. Barents i C. Mac Eochaidh, sędziowie;

Konfiguracja B: R. Barents i T.R. Pynna, sędziowie;

Konfiguracja C: R. Barents i J.C. Laitenberger, sędziowie;

Konfiguracja D: C. Mac Eochaidh i T.R. Pynna, sędziowie;

Konfiguracja E: C. Mac Eochaidh i J.C. Laitenberger, sędziowie;

Konfiguracja F: T.R. Pynna i J.C. Laitenberger, sędziowie.

Dziewiąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

M.J. Costeira, prezes izby, M. Kancheva, T. Perisin, P. Zilgalvis i I. Dimitrakopoulos, sędziowie.

Dziewiąta izba, w składzie trzech sędziów:

M.J. Costeira, prezes izby;

Konfiguracja A: M. Kancheva i T. Perisin, sędzie;

Konfiguracja B: M. Kancheva i P. Zilgalvis, sędziowie;

Formation C: M. Kancheva i I. Dimitrakopoulos, sędziowie;

Formation D: T. Perisin i P. Zilgalvis, sędziowie;

Formation E: T. Perisin i I. Dimitrakopoulos, sędziowie;

Formation F: P. Zilgalvis i I. Dimitrakopoulos, sędziowie.

Dziesiąta izba powiększona, w składzie pięciu sędziów:

Izba powiększona w składzie pięciu sędziów jest złożona z trzech sędziów konfiguracji, do której sprawa początkowo wpłynęła oraz dwóch sędziów wyznaczonych kolejno spośród trzech pozostałych sędziów dziesiątej izby.

Dziesiąta izba, w składzie trzech sędziów:

A. Kornezov, prezes izby;

Konfiguracja A: E. Buttigieg i K. Kowalik-Bańczyk, sędziowie;

Konfiguracja B: E. Buttigieg i G. Hesse, sędziowie;

Konfiguracja C: E. Buttigieg i D. Petrlik, sędziowie;

Konfiguracja D: E. Buttigieg i B. Ricziova, sędziowie;

Konfiguracja E: K. Kowalik-Bańczyk i G. Hesse, sędziowie;

Konfiguracja F: K. Kowalik-Bańczyk i D. Petrlik, sędziowie;

Konfiguracja G: K. Kowalik-Bańczyk i B. Ricziova, sędzie;

Konfiguracja H: G. Hesse i D. Petrlik, sędziowie.

Konfiguracja I: G. Hesse i B. Ricziova, sędziowie.

Konfiguracja J: D. Petrlik i B. Ricziova, sędziowie.

Sąd podtrzymuje swą decyzję z dnia 4 października 2019 r., zgodnie z którą izby pierwsza, czwarta, siódma i ósma rozpoznają sprawy wniesione na podstawie art. 270 TFUE oraz, w stosownym przypadku, art. 50a Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaś izby druga, trzecia, piąta, szósta, dziewiąta i dziesiąta rozpoznają sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej, o których mowa w tytule IV regulaminu postępowania.

Ponadto Sąd zdecydował, iż:

- prezes i wiceprezes nie są przydzieleni na stałe do izby,

- w każdym roku sądowym wiceprezes zasiada w każdej z izb rozpoznających sprawy w składzie pięciu sędziów w jednej sprawie, w następującej kolejności:

- pierwsza sprawa przekazana decyzją Sądu powiększonej konfiguracji rozpoznającej sprawę w składzie pięciu sędziów pierwszej izby, drugiej izby, trzeciej izby, czwartej izby oraz piątej izby,

- trzecia sprawa przekazana decyzją Sądu powiększonej konfiguracji rozpoznającej sprawę w składzie pięciu sędziów szóstej izby, siódmej izby, ósmej izby, dziewiątej izby i dziesiątej izby.

Gdy wiceprezes zasiada w izbie złożonej z pięciu sędziów, wówczas skład powiększony złożony jest z wiceprezesa, sędziów konfiguracji trzyosobowej, do której sprawa początkowo wpłynęła, oraz jednego z pozostałych sędziów danej izby, wyznaczanego na podstawie porządku odwrotnego w stosunku do tego określonego w art. 8 regulaminu postępowania.

1 Dz.U. 2019 C 372, s. 3.
2 Dz.U. 2020, C 68, s. 2, Dz.U. 2020, C 114, s. 2, Dz.U. 2020, C 371, s. 2, Dz.U. 2021, C 110, s. 2, Dz.U. 2021, C 297, s. 2, Dz.U. 2021, C 368, s. 2, Dz.U. 2021, C 412, s. 2, Dz.U. 2021, C 431, s. 2, Dz.U. 2021, C 462, s. 2, Dz.U. 2022, C 52, s. 1.
3 Dz.U. 2019 C 372, s. 3.
4 Dz.U. 2020, C 68, s. 2, Dz.U. 2020, C 114, s. 2, Dz.U. 2020, C 371, s. 2, Dz.U. 2021, C 110, s. 2, Dz.U. 2021, C 297, s. 2, Dz.U. 2021, C 368, s. 2, Dz.U. 2021, C 412, s. 2, Dz.U. 2021, C 431, s. 2, Dz.U. 2021, C 462, s. 2, Dz.U. 2022, C 52, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.