Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/33)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2018_en.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.