Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.158.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

Unia Europejska i Wyspy Salomona notyfikowały ukończenie procedur niezbędnych do tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku z drugiej 1 , zgodnie z art. 76 ust. 2 tej umowy. W związku z tym umowa ta jest od dnia 17 maja 2020 r. tymczasowo stosowana między Unią Europejską a Wyspami Salomona.
1 Dz.U. L 272 z 16.10.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.