Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.13.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

Unia Europejska i Niezależne Państwo Samoa notyfikowały ukończenie procedur niezbędnych do tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony 1 , zgodnie z art. 76 ust. 2 tej umowy. W związku z tym umowa ta ma od dnia 31 grudnia 2018 r. tymczasowe zastosowanie między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa.
1 Dz.U. L 272 z 16.10.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.