Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.31.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2007 r.

Szczegółowy program "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości"

Umowy ramowe o partnerstwie

(2007/C 31/04)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2007 r.)

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących umów ramowych o partnerstwie opublikowano w portalu Europa pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm

Termin składania wniosków: 27 marca 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.