Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.464.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 1

(2018/C 464/08)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

Nazwa systemuŚrodki identyfikacji elektronicznej w ramach notyfikowanego systemuNotyfikujące

państwo członkowskie

Poziom bezpieczeństwa tożsamościOrgan odpowiedzialny za systemData publikacji w Dzienniku Urzędowym
Niemiecka identyfikacja elektroniczna oparta na rozszerzonej kontroli dostępukrajowy dokument tożsamości

elektroniczny dokument pobytowy

Republika Federalna NiemiecwysokiFederalne Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych

Alt-Moabit 140, 10557 Berlin,

Niemcy

DGI2@bmi.bund.de+49 30186810

26.9.2017
SPID - Publiczny system tożsamości cyfrowejŚrodki identyfikacji elektronicznej SPID oferowane przez:

- Aruba PEC S.p.A.

- Namirial S.p.A.

- InfoCert S.p.A.

- In.Te.S.A. S.p.A.

- Poste Italiane S.p.A

- Register.it S.p.A.

- Sielte S.p.A.

- Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Włochywysoki

średni

niski

AgID - Agencja ds. Cyfryzacji

Włochy

Viale Liszt, 21 - 00144 Roma

eidas-spid@agid.gov.it+39 0685264407

10.9.2018
Krajowy system

identyfikacji

i uwierzytelniania

(NIAS)

Osobisty dowód tożsamości (eOI)Republika ChorwacjiwysokiMinisterstwo Administracji Publicznej, Republika Chorwacji Maksimirska 63, 10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018
Estoński system identyfikacji elektronicznej: Dowód tożsamości

Estoński system identyfikacji elektronicznej: dokument pobytowy

Estoński system identyfikacji elektronicznej: cyfrowy dokument tożsamości (Digi-ID)

Estoński system identyfikacji elektronicznej: cyfrowy dokument pobytowy Digi-ID

Estoński system identyfikacji elektronicznej: Mobiil-ID

Estoński system identyfikacji elektronicznej: dyplomatyczny dowód tożsamości

- Dowód tożsamości

- dokument pobytowy

- cyfrowy dokument tożsamości (Digi-ID)

- cyfrowy dokument pobytowy Digi-ID

- Mobiil-ID

- dyplomatyczny dowód tożsamości

Republika EstońskawysokiPolicja i Straż Graniczna Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn

eid@politsei.ee+372 6123000

7.11.2018
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)hiszpański dowód tożsamości (DNIe)Królestwo HiszpaniiwysokiMinisterstwo Spraw Wewnętrznych Królestwo Hiszpanii C/ Julián González Segador, s/n 28043 MADRID

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018
luksemburski dowód tożsamości (dowód eID)luksemburski dowód eIDWielkie Księstwo LuksemburgawysokiMinisterstwo Spraw Wewnętrznych

BP 10

L-2010 Luxembourg

minint@mi.etat.lusecretariat@ctie.etat.lu+352 24784600

7.11.2018
Belgijski system identyfikacji elektronicznej FAS / e-kartye-karta obywatela belgijskiego

e-karta cudzoziemca

Królestwo BelgiiwysokiUrząd Federalny ds. Polityki

i Spójności (BOSA) / Dyrekcja

Generalna ds. Transformacji

Cyfrowej

Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

eidas@bosa.fgov.be

27.12.2018
1 Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.