Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG - OpenLEX

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.457.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2021 r.

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG
(2021/C 457/03)

Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że środek pomocy opisany poniżej nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG:
Data przyjęcia decyzji7 lipca 2021 r.
Nr sprawy85345
Nr decyzji172/21/COL
Państwo EFTAIslandia
Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)Letnie kursy na uniwersytetach
Forma pomocyŚrodek nie stanowi pomocy państwa
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.