Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.265.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2010 r.

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

(2010/C 265/07)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2010 r.)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy:

Data przyjęcia: 10 marca 2010 r.

Numer sprawy: 67806

Nr decyzji: 75/10/COL

Państwo EFTA: Norwegia

Podstawa prawna: Wniosek parlamentarny nr 1 (2009-2010)

Cel: Zwiększenie dostaw ciepła i energii ze źródeł odnawialnych. Zwiększenie oszczędności energii.

Forma pomocy: Dotacje

Budżet: Ok. 2,8 mld NOK

Czas trwania: Do końca 2010 r.

Sektory gospodarki: Energia, energia elektryczna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Enova SF

Professor Brochsgt. 2

7030 Trondheim

NORWAY

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.