Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3560

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3560)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

Decyzja o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData wygaśnięcia okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2024)

3667

7 czerwca

2024 r.

tritlenek chromu (nr WE 215-607-8; nr CAS 1333-82-0)Newform S.P.A., Via Marconi 25/A. Fraz. Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC), WłochyREACH/24/18/0Powlekanie elektrolityczne różnego rodzaju podłoża przy użyciu trit- lenku chromu w celu uzyskania powierzchni funkcjonalnych o wysokiej trwałości i jasnym lub matowym srebrzystym odcieniu do zastosowań sanitarnych18 sierpnia 2030 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przewyższają ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikające z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje ani technologie.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: Zezwolenie (europa.eu).
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.