Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.214.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

Środki wprowadzone przez Węgry na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, o których mowa w motywie 1 decyzji C(2017) 2907 z dnia 8 maja 2017 r.

(2017/C 214/05)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2017 r.)

Decyzja Rady ds. Mediów nr 131/2017 (II.7.)

w sprawie wykazu wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym i metody transmisji

Rada ds. Mediów sporządziła wykaz wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym i określiła następujące metody transmisji poszczególnych wydarzeń:

1) wydarzenia w ramach letnich igrzysk olimpijskich z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej lub węgierskich sportowców będą transmitowane w pełnym lub częściowym przekazie na żywo, natomiast wydarzenia w ramach zimowych igrzysk olimpijskich z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej lub węgierskich sportowców będą transmitowane w pełnym lub częściowym przekazie z opóźnieniem;
2) mecze otwarcia, ćwierćfinały, półfinały i finały mistrzostw świata Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w piłce nożnej mężczyzn oraz mistrzostw Europy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w piłce nożnej mężczyzn będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo;
3) mecze piłki nożnej z udziałem węgierskiej narodowej reprezentacji mężczyzn (w tym te rozgrywane podczas mistrzostw świata FIFA i mistrzostw Europy UEFA, jak również mecze kwalifikacyjne do tych wydarzeń sportowych i oficjalne mecze towarzyskie) będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo;
4) finał Ligi Mistrzów UEFA i mecze Ligi Mistrzów UEFA oraz Ligi Europy z udziałem węgierskiej drużyny klubowej, z wyjątkiem meczów kwalifikacyjnych, będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo, natomiast mecze kwalifikacyjne będą transmitowane w pełnym przekazie z opóźnieniem;
5) mecze mistrzostw świata Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) mężczyzn i kobiet w piłce ręcznej oraz mecze mistrzostw Europy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) mężczyzn i kobiet w piłce ręcznej z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo;
6) mecze Ligi Mistrzów EHF mężczyzn i kobiet w piłce ręcznej z udziałem węgierskich drużyn klubowych będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo;
7) wydarzenia w ramach mistrzostw świata Międzynarodowej Federacji Pływackiej (FINA) mężczyzn w piłce wodnej oraz mistrzostw Europy Europejskiej Ligi Pływackiej (LEN) mężczyzn w piłce wodnej z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej będą transmitowane w pełnym przekazie na żywo;
8) Grand Prix Węgier Formuły 1 będzie transmitowane w pełnym przekazie na żywo.

Dostawca usług medialnych mający wyłączne prawa do transmisji wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym (zwany dalej "uprawnionym DUM") może odstąpić od transmisji na żywo, o ile godzina rozpoczęcia wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym (lub wydarzenia sportowego organizowanego w ramach tego wydarzenia) przypada między godziną 0.00 a 6.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). W takim przypadku uprawniony DUM rozpoczyna transmisję nie później niż o godz. 21.00 CET danego dnia kalendarzowego. W przypadku wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym składających się z kilku części transmisja na żywo nie obejmuje naturalnych przerw między częściami.

Jeśli wydarzenie o zasadniczym znaczeniu społecznym składa się z kilku meczów, rund, programów sportowych lub wydarzeń (serii wydarzeń), które się zazębiają czasowo, przez co ich pełna jednoczesna transmisja na żywo jest niewykonalna, uprawniony DUM decyduje, które wydarzenie z tej serii będzie transmitowane w pełnym przekazie na żywo. W miarę możliwości uprawniony DUM zapewnia, aby w ramach serii wydarzeń wydarzenia ważne dla Węgier były transmitowane w pełnym przekazie na żywo. Uprawniony DUM może transmitować wydarzenie stanowiące część serii, które nie jest transmitowane w przekazie na żywo, zgodnie z zasadami dotyczącymi przekazu z opóźnieniem.

Jeśli zakończenie wydarzenia przypada między godz. 0.00 a 19.00 CET, przekaz z opóźnieniem rozpoczyna się nie później niż o godz. 22.00 tego samego dnia kalendarzowego. Jeśli zakończenie przypada między godz. 19.00 a 24.00 CET, transmisja rozpoczyna się najpóźniej w ciągu ośmiu godzin od zakończenia wydarzenia. Uprawniony DUM,

uwzględniając prawo widzów do odpowiednich informacji, może odstąpić od określonej powyżej godziny rozpoczęcia przekazu z opóźnieniem, pod warunkiem że przekaz rozpocznie się najpóźniej w ciągu dwudziestu czterech godzin od zakończenia wydarzenia.

Uwierzytelniono:

Péterné Sarlós
Kierownik Departamentu
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.