Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.123.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2016 r.

Sprostowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1824 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu do, odpowiednio, wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279 z dnia 15 października 2016 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 16 maja 2017 r.)

Strona 12, załącznik I, pkt 10 lit. b) dodający pkt 1.1.1.1 w załączniku XIX do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 3/2014:

zamiast: "1.1.1.1. Tabela 19-1

Badanie i siły minimalne lub liczba cykli badawczych dla pojazdów kategorii L1e-A i rowerów z pedałami należących do kategorii pojazdów L1e-B

PrzedmiotNazwa badaniaNumer referencyjny

badania, które należy

stosować

Minimalna wartość wymaganych sił badawczych lub minimalna liczba cyklów badawczych
Kierownica typu rowerowego i wspornikPróba zginania bocznego (badanie statyczne)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.3800 N (= Siła, F2)
Badanie zmęczeniowe (etap 1 - obciążenie poza fazą)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.9270 N (= Siła, F6)
Badanie zmęczeniowe (etap 2 - obciążenie w fazie)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.92014, Metoda badania 4.9

370 N (= Siła, F7)

RamaBadanie zmęczeniowe przy użyciu sił pedałowaniaISO 4210-6:2014, metoda badania 4.31 000 N (= Siła, F1)
Badanie zmęczeniowe przy użyciu sił poziomychISO 4210-6:2014, metoda badania 4.4C1 = 100 000 (= liczba cykli badawczych)
Badanie zmęczeniowe przy użyciu siły pionowejISO 4210-6:2014, metoda badania 4.51 100 N (= Siła, F4)
Widelec przedniPróba statyczna zginaniaISO 4210-6:2014, metoda badania 5.31 500 N (= Siła, F5)
Wspornik siedzeniaEtap 1 - badanie zmęczenioweISO 4210-9:2014, metoda badania 4.5.21 100 N (= Siła, F3)
Etap 2 - badanie statyczne wytrzymałościISO 4210-9:2014, metoda badania 4.5.32 000 N (= Siła, F4)"

powinno być: "1.1.1.1. Tabela 19-1

Badanie i siły minimalne lub liczba cykli badawczych dla pojazdów kategorii L1e-A i rowerów z pedałami należących do kategorii pojazdów L1e-B

PrzedmiotNazwa badaniaNumer referencyjny

badania, które należy

stosować

Minimalna wartość wymaganych sił badawczych lub minimalna liczba cyklów badawczych
Kierownica typu rowerowego i wspornikPróba zginania bocznego (badanie statyczne)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.3800 N (= Siła, F2)
Badanie zmęczeniowe (etap 1 - obciążenie poza fazą)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.9270 N (= Siła, F6)
Badanie zmęczeniowe (etap 2 - obciążenie w fazie)ISO 4210-5:2014, metoda badania 4.9370 N (= Siła, F7)
RamaBadanie zmęczeniowe przy użyciu sił pedałowaniaISO 4210-6:2014, metoda badania 4.31 000 N (= Siła, F1)
Badanie zmęczeniowe przy użyciu sił poziomychISO 4210-6:2014, metoda badania 4.4siła skierowana do przodu, F2 = 850 N,

siła skierowana do tyłu, F3 = 850 N,

C1 = 100 000 (= liczba cykli badawczych)

Badanie zmęczeniowe przy użyciu siły pionowejISO 4210-6:2014, metoda badania 4.51 100 N (= Siła, F4)
Widelec przedniPróba statyczna zginaniaISO 4210-6:2014, metoda badania 5.31 500 N (= Siła, F5)
Wspornik siedzeniaEtap 1 - badanie zmęczenioweISO 4210-9:2014, metoda badania 4.5.21 100 N (= Siła, F3)
Etap 2 - badanie statyczne wytrzymałościISO 4210-9:2014, metoda badania 4.5.32 000 N (= Siła, F4)"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.