Sprostowanie do zezwolenia na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.177.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 2009 r.

Sprostowanie do zezwolenia na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 174 z dnia 28 lipca 2009 r.)

(2009/C 177/08)

(Dz.U.UE C z dnia 30 lipca 2009 r.)

Strona 1, pod "Numer środka pomocy państwa":

zamiast: "NN 71/09",

powinno być: "NN 71/08".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.