Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 - budżet korygujący nr 2

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.159.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 - budżet korygujący nr 2

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18 z dnia 22 stycznia 2010 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 25 czerwca 2010 r.)

1. Strona 10, tabela, kolumna "Nowa kwota"; kwota dla "Tytuł 2 - Ogółem" powinna wynosić "505.200", a kwota dla "OGÓŁEM" powinna wynosić "8.117.200".

2. Po tabeli "Wydatki" dodaje się następującą tabelę:

"Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania20082009
ZatwierdzoneZatwierdzone
Stanowiska stałeStanowiska tymczasoweStanowiska stałeStanowiska tymczasowe
AD 16----
AD 15-1-1
AD 14----
AD 13----
AD 12-3-3
AD 11----
AD 10-4-4
AD 9-7-7
AD 8-5-5
AD 7-9-9
AD 6----
AD 5----
Stopień zaszeregowania AD razem-29-29
AST 11----
AST 10----
AST 9----
AST 8----
AST 7----
AST 6----
AST 5-7-7
AST 4-1-1
AST 3---2
AST 2-5-3
AST 1-2-2
Stopień zaszeregowania AST razem-15-15
Personel ogółem-44-44"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.