Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.165.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 107 z dnia 31 marca 2020 r.)

(2020/C 165/07)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2020 r.)

Strona 59, Plan zatrudnienia:

zamiast:

"Kategoria i stopieńStanowiska
202020192018
StałeCzasoweStałeCzasoweStałeCzasowe
AD 16------
AD 15-1-1-1
AD 14-2-1-1
AD 13141414
AD 12110110110
AD 11-17-14-14
AD 10120119119
AD 9-40-28-28
AD 8-31-31-29
AD 7-18-26-26
AD 6-3-8-12
AD 5-3-7-5
Ogółem dla grup zaszeregowania AD314931493149
AST 11------
AST 10-1-1-1
AST 9------
AST 8-3-1-1
AST 7-8-4-4
AST 6-20-19-15
AST 5-18-20-20
AST 4-10-12-16
AST 3---3-3
AST 2------
AST 1------
Ogółem dla grup zaszeregowania

AST

606060
Ogółem320932093209
Razem

zatrudnionych

212212212"

powinno być:

"Kategoria i stopieńStanowiska
202020192018
StałeCzasoweStałeCzasoweStałeCzasowe
AD 16------
AD 15-1-1-1
AD 14-2-2-1
AD 13141414
AD 12110110110
AD 11-17-17-14
AD 10120116119
AD 9-40-33-28
AD 8-31-27-31
AD 7-18-24-26
AD 6-3-10-8
AD 5-3-5-7
Ogółem dla grup zaszeregowania AD314931493149
AST 11------
AST 10-1-1-1
AST 9------
AST 8-3-1-1
AST 7-8-6-4
AST 6-20-17-19
AST 5-18-20-20
AST 4-10-12-12
AST 3---3-3
AST 2------
AST 1------
Ogółem dla grup zaszeregowania AST-60-60-60
Ogółem320932093209
Razem

zatrudnionych

212212212"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.